Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ledenverzekering van de Kon.Vlaamse Imkersbond.

I. Wat is verzekerd

a. De burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden voor alle schadegevallen die oorzakelijk verband houden met de imkerij.

b. De rechtsbijstand wanneer er betwistÍng is over die aansprakelijkheid.

ll. Wie zijn verzekerd

a. Alle aangesloten leden bij de KonVlB.

b. Occasionele medewerkers/vrijwilligers zoals bepaald in de wet van 3 juli 2005.

lll. Wie zijn uitgesloten

Familieleden in de eerste graad enlof personen die onder hetzelfde dak wonen.

Die uitsluiting geldt enkel voor wat de eigen schade betreft, niet inzake BA.

lV. Wat is uitgesloten

Schade voortvloeiend uit opzet , dronkenschap , drugs , vergaande onvoozichtigheid.

V. Waar geldt de dekking

a. ln België

b. ln het buitenland tot 100km vanaf de landsgrens.

 Download hier de verschillende polissen:

  1. Polis KonVIB verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA).
  2. Toevoegingen polis betreffende BA van vrijwilligers.
  3. Speciale voorwaarden voor groeperigen en verenigingen, specifiek betreffende BA en passieve rechtsbijstand .
  4. Polis KonVIB verzekering lesgevers.

 

Gilbert Walraet


Lesgeversverzekering van de Kon.Vlaamse Imkersbond.

Verzekerde activiteiten: imkersbond met verschillende activiteiten zoals cursussen en optredens. Max 200 lesgevers + cursisten tijdens de lessen.

Verzekerd (voor details, zie polis): letsel- en zaakschade; onstoffelijke schade; rechtsbijstand; insolventie van derden.

Vrijstelling: 175 EUR voor zaakschade en onstoffelijke schade.

BA uitbating: voor erkende en verloonde les en voordrachtgevers, erkend door het Ministerie van duurzame landbouwontwikkeling, tijdens opdrachten binnen activiteiten rond de imkerij.

Download de polis.


 Procedure indien u wenst beroep te doen op de verzekering:

In de gevallen dat er zich een ongeval voordoet meldt dit dadelijk aan het bestuur van uw bond. Het bestuur dient dan dadelijk contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verzekering:

Gilbert Walraet, St.-Martinusstraat 51, 9790 Wortegem-Petegem, tel: 055/31.42.46, walraet.neyt@skynet.be 

Bezorg zoveel mogelijk inlichtingen aangaande aard van het ongeval, aansprakelijkheid, schade, getuigen, ...

Indien u nog niet alle gegevens hebt, vraag om een dossier te openen. Zet zo snel mogelijk alle details op papier met de nodige handtekeningen van getuigen en slachtoffer en bezorg dit aan de verantwoordelijke van de verzekering. Het zal de afwerking van het dossier bespoedigen.

En beste imkers, laat ons hopen dat u nooit een beroep moet doen op de verzekering want dat betekent dat alles goed verliep op jullie imkeractiviteiten !