Logo konvib-312

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wetgeving

De onderdelen van wetgeving zijn:

 1. Gids voor goede Bijenteeltpraktijken.
 2. Varroabestrijding.
 3. FAVV.
 4. Boeken.
 5. Juridische werkgroep.

Gids voor goede Bijenteeltpraktijken

Enkele essentiële citaten uit de gids.
1. De imker is rechtstreeks verantwoordelijk voor de producten die hij verkoopt. Alles moet bewerkstelligt worden om de voedselveiligheid van honing te verzekeren van in de bijenkast tot in de honingpot.

2. Als producent , gesitueerd bij het begin van de voedselketen, wordt de imker als een primaire producent aanzien. Hij is bijgevolg onderworpen aan de verplichting tot het bijhouden van een register en het toepassen van goede hygiënepraktijken.

3. De gids is bestemd voor elke imker die honing en/of raathoning en/of stuifmeel en/of koninginnenbrij produceert, ongeacht zijn productieniveau, en verkoopt. Deze gids daarentegen richt zich niet tot de imker die uitsluitend voor eigen verbruik produceert.

In de Gids voor goede Bijenteeltpraktijken wordt zowel Belgische als Europese wetgeving omgevormd tot praktische richtlijnen op de werkvloer. Door het volgen van deze richtlijnen voldoet de imker aan een groot deel van de wetgeving verbonden aan het imkeren.

In bijlage 2 van de gids staat een lijst van wetteksten die betrekking hebben op de besproken onderwerpen in de gids. De Belgische (http://www.just.fgov.be/index_nl.htm) en Europese (http://eur-lex.europa.eu/nl/index.htm) wetteksten kunnen op het internet geraadpleegd worden.

Het register dat door iedere imker moet worden bijgehouden is beschikbaar als een Excel bestand, voor imkers die het register willen bijhouden op hun PC.

Wettelijke voorschriften voor varroabestrijding

De wettelijke voorschriften die moeten gevolgd worden bij de varroabestrijding worden beschreven in een brief van het FAVV (Federaal Agentschap voor de VoedselVeiligheid) aan Erwin Hoebrechts die om een standpunt in verband met de varroabestrijding gevraagd heeft.

Het Ministerieel Besluit van 10/08/2007 waarvan sprake in de brief kan ook gedownload worden.
Nota van de KonVIB raad van bestuur: de raad van bestuur maakt de lezers er op attent dat dit een wettelijk standpunt is, maar de vereniging is de mening toegedaan dat deze oplossing te duur is voor de hobby-imkerij.

FAVV

Op de website van het FAVV wordt informatie verschaft over:
 1. Wetgeving: administratieve FAVV-regels voor de bijenhouders, dierengezondheid bijen, veiligheid voedselketen: honing.
 2. Registratie bij het FAVV.
 3. Heffingen te betalen aan het FAVV.
 4. Dierengezondheid bijen: beschrijving ziekten en wat te doen.
 5. Honing: definities, etikettering, verpakking, autocontrole, meldingsplicht, traceerbaarheid, register, hygiënische wetgeving.
 6. Assistenten voor de bijenteelt.

Boeken

In 1993 is het boek ‘Rechten en plichten van de imker' geschreven door Jef Cuypers en uitgegeven door de KonVIB en het Informatiecentrum voor de Bijenteelt. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de wetgeving verbonden aan allerlei aspecten van het bijenhouden. Het boek is echter verouderd.

Juridische werkgroep

Indien u vragen hebt in verband met de wetgeving kunt u contact nemen met de juridische werkgroep op het e-mailadres juridischewerkgroep@konvib.be .
Vragen i.v.m. de KonVIB verzekering kunt u richten aan verzekeringen@konvib.be .

Agenda Konvib

Ma Di Wo Do Vr Za Zo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Komende activiteiten

Doorzoek de site