DEN GODSVRUCHTIGEN LANDMAN

d_42_de godvruchtige landman

 

Dit bekoorlijk etsje komt voor in het met veel gravures verluchte boekje «Den Godsvruchtigen Landman” verschenen hij de Wed. Doveringh en Allart in 1778.
Het was een veel gelezen en dikwijls herdrukt boek vol natuurbeschrijvingen en raadgevingen voor landlieden en boeren, het prentje diende tot verluchting van het deel over de bijen en bijen verzorging en werd getekend door de Amsterdamse tekenaar Simon Fokke  (1712-1784), bekend voor zijn pittige stads- en dorpsgezichten.
De bijenkorven staan hier in een halve cirkel op een aarden wal opgesteld wat waarschijnlijk alleen maar hij het reizen naar heide en andere drachtvelden gebruikelijk was. Zeer mooi doet het felle licht in het midden aan tegenover de donkerder korven op de voorgrond en de figuren links die iewat Rem­brandt-achtig aandoen.

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.