LID WORDEN VAN DE KONINKLIJKE VLAAMSE IMKERSBOND
HERNIEUWING LIDMAATSCHAP

 

Hoeveel bedraagt het lidgeld?
– voor leden woonachtig in België: 35 EUR;
– voor leden woonachtig buiten België, maar binnen de Europese Gemeenschap: 45 EUR;
– voor leden woonachtig buiten de Europese Gemeenschap: 55 EUR.

 Hoe betaal je het lidgeld?
– aan de afdeling waarbij je aangesloten bent of waarbij je wenst aan te sluiten. Daar verneem je vóór welke datum het lidgeld moet betaald zijn.
– ben je een abonnee (geen lid van een afdeling), stort dan rechtstreeks het lidgeld op de rekening van de KonVIB met vermelding van je naam en lidnummer of volledig adres. Doe dit vóór 10 januari.
– ben je een nieuw lid en wens je niet aan te sluiten bij een afdeling, dan stort je rechtstreeks het lidgeld op de rekening van de KonVIB met vermelding van je naam en volledig adres. Betaal het lidgeld vóór 10 januari, zodat je nog kan opgenomen worden in het adressenbestand voor het maandblad van jan./feb.

Je mag je coördinaten ook per e-mail bezorgen aan de beheerder van de ledenadministratie.

Adres van de KonVIB:
Koninlijke Vlaamse Imkersbond vzw, Eeckhout 39, 1840 Londerzeel
IBAN BE74 7330 0346 0607
BIC KREDBEBB

 Nieuwe leden, die op zoek zijn naar een afdeling waarbij ze willen aansluiten, nemen best eerst contact op met de beheerder van de ledenadministratie of met de provinciale voorzitter of secretaris.

ledenadministratie@konvib.be

 

ADRESWIJZIGINGEN DOORGEVEN

Meldt steeds zo snel als mogelijk aan de gemachtigde van uw vereniging die toegang heeft tot de ledenadministratie :

adreswijzigingen of fouten in naam of (email) adres.