BIJENWEIDE

1. WAT IS EEN BIJENWEIDE

De bijenweide is het geheel van planten die voedsel (nectar en stuifmeel) verschaffen aan de bijen. Bijenplanten vind je overal: in de landbouw, de tuinbouw, de fruitteelt, op wegbermen, in weiden, tuinen, bossen. Slechts een beperkt aantal planten zijn belangrijk voor de bijen. De waarde van de bijenweide wordt bepaald door het aantal en de verscheidene soorten bijenplanten die er in de loop van het jaar voorkomen.

De planten die rijk zijn aan nectar en/of aan stuifmeel noemen we drachtplanten, zoals wilg, koolzaad, fruit, linde, klaver, braam, vuilboom, phacelia. Voor de imker is het belangrijk dat hij de bijenweide van zijn omgeving kent en er voortdurend naar streeft om deze te verbeteren en uit te breiden. Hij kan zelf zoveel mogelijk bijenplanten in zijn tuin zetten en de plaatselijke overheid en de groendiensten zijn adviezen aanbieden. Onze bijenweide heeft het momenteel op vele plaatsen heel moeilijk.

Een goede imker houdt rekening met de bijenweide waarin zijn bijen moeten foerageren. Wanneer er te veel volken staan op eenzelfde drachtgebied vinden de bijen onvoldoende voedsel en zal dat ongetwijfeld leiden tot weinig of geen honingopbrengst. In een omgeving waarin er alleen maar aardappelen, bieten, maïs en granen staan, valt er zeker heel weinig voedsel te halen. De laatste jaren zijn de stadstuintjes en parken een belangrijke bijenweide geworden.

 

2. DRACHTPLANTEN

Deze lijst is slechts een overzicht van de meest voorkomende drachtplanten en is zeker niet volledig. De quoteringen zijn relatief, de grondsoort en de klimatologische omstandigheden hebben een grote invloed op de productie van stuifmeel en nectar.

Verklaring: 0 = geen, 1 = gering, 2 = matig, 3 = goed, 4 = veel, 5 = zeer veel
Bl = Bloeimaand
Ne = Nectar
St = Stuifmeel

2.1. PLANTEN

Naam Wetensch.

Bl

Ne

St

Asperge Asparagus officinalis

7-8

3

3

Aster Aster

8-10

1

2

Augurk Cucumis sativus

7-8

3

2

Bernagie Borago

6-8

5

1

Boekweit Palygonum fagapyrum

7-8

4

2

Bosbes Vaccinium myrtillus

4-6

4

1

Cichorei Cichorium intybus

8

3

1

Dotterbloem Caltha palustris

4-5

1

4

Dovenetel paars/wit Laminum purpureum / album

3-5

2

1

Ereprijs Veronica

6-7

2

2

Gele mosterd Sinapis alba

6-7

4

4

Heide (dopheide) Erica tetralix

7-8

4

1

Heide (struikheide) Calluna vulgaris

8-9

5

2

Helm bloem Corydalis solida

3-5

2

2

Herik Siapis arvensis

6-9

4

4

Hoefblad groot Petasites officinalis

3-4

2

3

Hoefblad klein Tussilago farfara

2-4

2

3

Hondsdraf Glechoma hederacea

3-6

3

0

Hyacint Hyacinthus orientalis

4-5

2

2

Inkarnaat klaver Trifolium incarnathum

5

5

2

Kattenkruid Nepeta cataria

7-8

3

0

Keizerskroon Fritilaria imperialis

5

3

3

Klaver luzerne Medicago sativa

6-9

4

0

Klaver rode Trifolium pratense

5-9

3

2

Klaver witte Trifolium repens

5-7

5

2

Koekoeks bloem Coronaria cuculi

5-6

4

3

Kogeldistel Echinops spaerocephalus

7-8

3

2

Koolzaad Brassica napus

4-5

5

5

Koren bloem Ventaurea cyanus

6-7

5

4

Krokus Crocus

3-4

0

2

Lamsoor Statice limonium

6-9

3

2

Lobelia Lobelia fulgens

7

3

0

Maagden palm Vinca minor

4-6

2

2

Maarts viooltje Viola adorata

3-4

2

1

Maïs Zea maïs

7-8

0

3

Paarden bloem Taraxacum officinale

4-5

4

4

Phacelia Phacelia tanacetifolia

6-9

5

1

Pinkster bloem Cardamine pratensis

5

2

2

Randjes bloem Arabis alpinus

3-4

2

1

Rapunzel Phyteuma nigrim

5-6

2

3

Reseda Reseda odorata

5-9

3

4

Serradella Ornithopus sativus

7-9

3

1

Sneeuw klokje Galanthus nivalis

2-3

2

2

Speen kruid Ficaria verna

2-5

2

2

Spurrie Spergula arvensis

6-9

2

2

Teuni sbloem Oenothera lamarckiana

6-9

3

3

Tijm Thymus serpillum

6-9

3

3

Tulp Tulipa

3-4

1

3

Veldsalie Salvia pratensi

5-7

3

1

Vergeet mij nietje Myosotis

5

2

2

Vetkruid Sedum spectabile

6-7

2

0

Water weegbree Alisma plantago

6

3

0

Wilgen roosje Epilobium angustifolium

6-9

4

2

Zand blauwtje Jasione mantana

6-7

3

3

Zonne bloem Helianthus anuus

7-8

3

3

2.2. HEESTERS EN STRUIKEN

Naam Wetensch.

Bl

Ne

St

Altheaboompje Hibiscus syriacus

8

3

0

Blazenstruik Colutea arborescens

6-8

3

1

Boerenjasmijn Philadelphus coronarius

5

2

2

Braam Rubus fructiosus

6-7

4

3

Brem Sarothamnus vulgaris

5

1

3

Dwergmispel Cotoneaster

5-6

5

1

Els Alnus

2-3

0

3

Forsythia Forsythia

3-4

3

2

Hazelaar Corylus avellana

2-3

0

3

Heggenrank Bryonia dioicia

5-7

2

1

Hulst Ilex aquifolium

4

2

2

Klimop Hedra helix

9-11

2

4

Kornoelje Cornus mas

2-3

3

2

Liguster Ligustrum vulgare

7

3

1

Lijsterbes Sorbus aucuparia

5-6

2

1

Mahonia Mahonia aquifolium

3-5

3

2

Mispel Mespilus germanica

5

4

2

Palmboom Buxus

3-4

0

4

Rododendron Rhodendendron ponticum

6

3

1

Sneeuwbes Symphoricarpus

6-9

5

1

Sporkehout Rhanus frangula

6-9

5

1

Weigelia Diervillea

5-6

2

1

Wilg Salix

2-3

2.3. FRUIT

Naam Wetenschapp.

Bl

Ne

St

Aalbes rood/wit Ribes rubrum

4

1

1

Aalbes zwart Ribes nigrum

5

3

1

Aardbei Fragaria

5

1

2

Abrikoos Prunus armeniaca

4

2

2

Appel Pirus malus

4-5

4

4

Framboos Rubus idaeüs

5-6

4

1

Kers zoete Prunus avium

4-5

4

4

Kers zure Prunus cerasus

4-5

4

4

Kruisbes (stekelbes) Ribes grossularia

4-5

4

1

Peer Pirus communis

4-5

2

2

Perzik Persica vulgaris

4

2

2

Pruim Prunus domestica

4

2

2

2.4. BOMEN

Naam Wetenschapp.

Bl

Ne

St

Acacia Robinia pseudoacacia

6

5

2

Esdoorn Acer pseudoplatinus

4-6

4

3

Goudenregen Laburnum anagyroides

5-6

2

2

Hemelboom Ailanthus glandulosa

7

5

4

Kastanje tamme Castanea sativa

6-7

3

2

Kastanje wilde Aesculus hippocastanum

5

3

3

Linde grootblad Tilia platyphyllos

6

3

2

Linde hollandse Tilia intermadia

6

4

2

Linde kleinblad Tilia ulmifolia

7

3

2

Linde zilver Tilia tormentosa

7-8

3

1

Meidoorn Crataegus

5

2

2

Olm of iep Ulmus campestris

2-3

0

4

Spaanse aak Acer campestre

4-6

4

3

 

Uittreksel uit “Bijenhouden in de 21ste eeuw” door Dirk Desmadryl