Verzekering van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond

 

Verzekeringsnemer : Koninklijke Vlaamse imkersbond

Waterstraat 42

3980 Tessenderlo

Doel van de verzekering : Deze overeenkomst is van toepassing op activiteiten ingericht door de verzekeringsnemer en /of haar provinciale afdelingen en plaatselijke clubs met het doel imkers op te leiden en de bijenteelt bekend te maken bij het publiek zoals cursussen, vergaderingen, studiedagen, uitstappen, vormingsavonden, een imkerstreffen, een bijenmarkt, het bemannen van een stand op een beurs, plantenruildagen en een imkerscongres.

De verzekering is niet van toepassing op de organisatie van fuiven, pop- en rockconcerten, muziekfestivals en dorpsfeesten.

Verleende waarborgen :

Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke en strafrechtelijke verdediging

Bijzondere uitbreiding rechtsbijstand : Borgstelling, extracontractueel burgerlijk verhaal, onvermogen van derden, vrije keuze van belangenconflicten, objectiviteitsclausule, beheer van schadegevallen.

Lichamelijke ongevallen

Wie is verzekerd : De verzekeringsnemer en zijn aangesloten clubs, wanneer deze instaan voor het administratief beheer en de organisatie van de verzekerde activiteiten, ofwel wanneer zij deelnemen aan allerlei verrichtingen voortvloeiend uit of verband houdend met de verzekerde activiteiten. De leden van de verzekeringsnemer of de niet leden die vrijwilligerswerk verrichten in opdracht van de verzekeringsnemer.

 

De waarborg van deze polis is geenszins van toepassing op het thuis of elders imkeren.

Voor meer details zie algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden.

Bij ongeval download het schade document.

 

Bekijk de algemene voorwaarden

Bekijk het schadedocument

Bekijk het document bijzondere voorwaarden

Het document blanco lijst vrijwilligers vindt onder de tab download’s