IMKER WORDEN

Bijen houden in de 21ste eeuw is niet meer hetzelfde als 50 jaar geleden. Wilde bloemen, bosjes en struikgewas zijn voor een groot stuk verdwenen. De monocultuur in de land- en tuinbouw, het gebruik van gewasbeschermende middelen zijn allemaal elementen waarmee onze bijen het vaak moeilijk hebben. En momenteel worden er veel vragen gesteld over genetisch gemodificeerde planten en de gevolgen voor de bijenteelt.

Niet alleen is de flora sterk veranderd, ook de bijen zijn niet meer dezelfde als weleer. In de moderne imkerij is het zeer belangrijk dat we zachtaardige bijen houden. De verstedelijking heeft ervoor gezorgd dat we allemaal dicht op elkaar wonen. De buren zijn nooit ver weg. Bijen die om de haverklap de hele buurt op stang jagen, passen niet meer in onze leefgemeenschap. Daarnaast moeten onze bijen ook heel productief zijn. De tijd is voorbij dat het volstond om achteraan in de tuin een bijenkast te plaatsen, de natuur zijn gang te laten gaan, en op het einde van de zomer de volle honingraten eruit te halen. Het voedselaanbod is zodanig geslonken dat we nu over zeer haaldriftige bijen moeten beschikken die in superconditie verkeren, willen we nog enigszins resultaat halen.

De laatste decennia is de wetenschap enorm vooruit gegaan. We weten nu veel meer over de biologie, gedragspatronen, voortplanting en communicatie van de bijen. We hebben een grondiger en correcter inzicht in het leven van de bijen en in hun belagers en ziekteverwekkers. Dat heeft dan ook zijn gevolgen voor de praktijk van het imkeren.

20_inleiding1Is het imkeren dan voor specialisten geworden? Helemaal niet. Het is en blijft een hobby voor mensen die zich verbonden voelen met de natuur en die graag de uitdaging aangaan om beetje bij beetje dieper door te dringen in de wondere wereld van de bij. Hoge diploma’s en titels zijn er zeker niet voor nodig. Wel is er een grondige kennis van het leven van de honingbij noodzakelijk. Imker word je niet door alleen maar een boek te lezen of een cursus te volgen. Imker word je door ervaring en praktijk, gebouwd en gesteund op theoretische kennis en inzicht.

Veel succes.

In de volgende artikels wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten die verbonden zijn met het imkeren en die nuttig zijn voor degenen die overwegen van imker te worden.

 

Uittreksel uit “Bijenhouden in de 21ste eeuw” door Dirk Desmadryl