Wie mag bijenhouden?

Iedereen mag bijen houden. Het is in principe niet nodig hiervoor een formele opleiding of cursus gevolgd te hebben. Het beginnen met bijen zonder intense begeleiding van familie of  vrienden of zonder het volgen van een degelijke cursus, is niet eenvoudig. Ook wordt  aanbevolen aan te sluiten bij een imkersvereniging, die  zorgt voor ondersteuning van beginnende imkers. Daarnaast geniet men ook van een verzekering en een leerrijk verenigingsleven.

Lees meer op deze website: Imker worden

Zijn bijensteken gevaarlijk?

Bijensteken zijn in principe niet gevaarlijker dan steken van andere insecten. Alleen mensen die allergisch zijn voor bijengift moeten de nodige voorzorgen nemen. Ook steken in de mond kunnen gevaarlijk zijn door zwellingen die ademnood kunnen veroorzaken.

Lees meer op deze website: stekende insecten/zwermen

Waar kan ik een cursus over het houden van bijen volgen?

Er zijn verschillende organisaties die cursussen voor imkers inrichten.  Zoals:

  • Lokale -, provinciale- en gewestelijke imkersverenigingen.
  • Scholen en universiteiten.
  • Informatiecentrum voor de Bijenteelt.
  • Vulgarisatiecentrum voor de Bijenteelt.

Deze cursussen worden aangekondigd in verschillende media, zodat het voor een buitenstaander echter niet eenvoudig is hiervan een overzicht te hebben.

Op deze website worden cursussen, voor zover gekend, met datum en programma aangekondigd in de Agenda.

Wanneer ik bijen in mijn tuin heb, kan ik dan nog een BBQ houden, zonder gestoken te worden?

Bijen zijn niet geïnteresseerd in uw gegrild vlees, kaas of worst. Ook niet in uw zoete Cola, biertje, wijntje  en andere zoetigheden. Op uw tuintafel en er rond zult u dan ook geen bijen vinden. Wespen zijn echter wel geïnteresseerd in al dat lekkers en zijn dan ook dikwijls ongenode gasten. Wie pas bijen in zijn tuin heeft, verwondert er zich over dat hij niet meer bijen op zijn bloemen ziet als voorheen.

Hoe bijen en wespen uit elkaar houden? Lees hier.

Mag ik mijn eigen honing verkopen?

Men mag zijn eigen honing verkopen, maar dan moet deze honing geproduceerd worden onder voorwaarden opgelegd door de overheid.
Om te vermijden dat iedere imker de wetgeving moet napluizen is de “Gids voor goede Bijenteeltpraktijken” opgesteld. Deze gids werd gerealiseerd in het kader van de wetgeving betreffende de hygiëne van dierlijke producten en de autocontrole, op vraag van de belangrijkste bijenteeltverenigingen van het land, namelijk de KonVIB vzw (Koninklijke Vlaamse Imkersbond) en de BBF vzw (Belgische Bijenteelt Federatie) om zo veel mogelijk imkers te helpen bij het naleven van de nieuwe productievoorwaarden opgelegd door de wetgeving.

De “Gids voor goede Bijenteeltpraktijken” kan op deze website gedownload worden.

Waar mag ik bijenkasten opstellen?

In principe overal mits toestemming van de eigenaar.  Een algemene regel is wel dat er tenminste 20 meter moet zijn tussen een bijenkast en een bewoonde ruimte of openbare weg. Indien tussen bijenkast en woonplaats of openbare weg een scherm van tenminste 2 meter hoog, b.v. een haag, is geplaatst, moet de afstand slechts 10 m bedragen. Een garage of tuinhuis is geen bewoonde ruimte.
In dicht bewoonde gebieden kunnen bijen wel overlast geven in de vorm van bevuiling (reinigingsvlucht) en steekgevaar, zodat buren wel bezwaren kunnen inbrengen.
Voor het plaatsen van een bijenhal neemt men best contact met de gemeente om alle discussie te vermijden in verband met bouwkundige voorschriften.
Het plaatsen van meer dan 10 à 15 bijenvolken op een enkele bijenstand moet worden vermeden. Vele kleine bijenstanden verdeelt over het landschap is gunstig zowel voor de bijen als voor de bestuiving van de planten. 

Is het mogelijk van winst te maken met het houden van bijen?

Dat is natuurlijk afhankelijk van het aantal kasten die je hebt en welke inspanningen er gedaan worden om bijenproducten aan de man en vrouw te brengen. Vanaf 4 à 5 volken is het mogelijk een kleine winst te hebben op voorwaarde dat de uren die besteed worden aan het verzorgen van de bijen niet worden meegerekend.
Een andere mogelijkheid is het verhuren van bijenvolken aan de land- en tuinbouw voor het bestuiven van planten, zoals aardbeien. Bestuiving vereist relatief veel bijenvolken en een diepgaande professionele kennis.

Hoeveel kost het om te beginnen met het houden van bijen?

Als men wilt beginnen met het houden van bijen moet minimum gerekend worden op een 2000 euro indien het nodige als nieuw wordt aangekocht. Dit omvat de aanschaf van 3 bijenkasten, 3 bijenvolken , beschermingskledij en klein handgereedschap. Indien men zelf wil kunnen slingeren moet nog een bedrag van minimum 650 euro voorzien worden.
Het is altijd mogelijk meer, en zelfs veel meer, te besteden.
Het is echter ook mogelijk te starten met minder volken en/of het nodige materiaal aan te schaffen op de tweedehandsmarkt. Informatie over tweedehandsmateriaal kan bekomen worden in de plaatselijke verenigingen, maandbladen van de verschillende bijenfederaties en ook op deze pagina

Hoeveel tijd kost het houden van bijen?

De meest drukke periode is deze van maart tot einde juni. Het is de periode van zwermcontrole, slingeren van honing en koninginnenkweek. Wat niet wil zeggen dat gedurende de andere maanden niets moet gedaan worden. De hoeveelheid werk is in de eerste plaats afhankelijk van het aantal kasten. Ook het reizen met de bijen naar gunstige drachtplaatsen  is tijdrovend.
Voor 5 bijenkasten moet wekelijks minstens  2 à 3 uren uitgetrokken worden om de bijen te verzorgen gedurende de drukke periode. Voor het slingeren telkens 6 à 8 uren, dus praktisch een volledige dag. Indien de bijen op een verre drachtplaats, zoals het fruit of koolzaad, staan moet telkens de reistijd worden bij gerekend.

Hoeveel mag goede honing kosten?

Door de Koninklijke Vlaamse Imkersbond wordt een richtprijs voorgesteld van 6 euro voor een potje met een nettogewicht van 500 gram.  Een richtprijs is echter niet bindend.
Voor soortenhoning, dit is honing die overwegend afkomstig is van een enkele plant of bloem kan meer gevraagd worden. Voorbeelden hiervan zijn heide- en acaciahoning.

Moet ik als imker belastingen betalen?

Van zodra men inkomsten heeft moet men deze aangeven aan de belastingdienst. De overheid gaat er echter van uit dat pas vanaf een dertigtal volken winst kan worden gemaakt en dat bij een kleinere hoeveelheid volken de uitgaven groter zijn dan de inkomsten.

Mogen zuigelingen honing eten?

Kinderen onder één jaar mogen geen onbehandelde honing eten. Een bijzonder verraderlijke bacterie, Clostridium botulinum, kan sporen ontwikkelen en zich via deze sporen  voortplanten. Natuurproducten, zoals honing, kunnen besmet zijn met sporen van Clostridium botulinum. Normaal gesproken kunnen deze sporen geen kwaad, maar bij kinderen onder de één jaar kunnen deze sporen uitgroeien tot volwaardige bacteriën. Dit kan leiden tot de infectieziekte infantiel  botulisme.

Hoe kom ik aan mijn eerste bijenvolk?

Vele imkerverenigingen schenken een nieuw lid een eerste volk, al of niet met de bijbehorende bijenkast.
Volken kan men ook kopen via het internet of via aankondigingen in imkertijdschriften. Bij een dergelijke aankoop is het interessant raad te vragen aan een ervaren imker. De verkoper is ook verplicht voor ieder bijenvolk een gezondheidsbewijs af te leveren.

Hoe kan ik bijen van wespen onderscheiden?

Wespen zijn aanzienlijk slanker en beweeglijker dan bijen. Wespen zijn onbehaard en hebben duidelijke zwart-gele banden. De honingbij is logger bij het vliegen, langzamer in haar bewegingen en is behaard. De honingbij is beige-bruin en heeft geen duidelijke banden op de rug. Bij een steek van een bij blijft de angel steken. Een wesp kan de angel er uittrekken en meerdere keren steken.

Lees meer op deze website: stekende insecten/zwermen

Waar kan ik honing kopen?

In uw omgeving kunt u de beste honing kopen. Een lokale imker kunt u vinden door contact te nemen met de voorzitter of secretaris van de plaatselijke vereniging, waarvan u de gegevens op onze contactpagina kan vinden.
Honing bij de plaatselijke imker  kopen verzekert de bestuiving van bloemen en planten en is een bijdrage tot de lokale natuur- en milieubescherming.

Hoe een bijenvriendelijke tuin aanleggen?

Een belangrijk element is de keuze van de planten. In onderstaande sites vind je een lange lijst met planten. Van belang is dat je qua bloeitijdstip voor diversiteit zorgt. De bloeitijdstippen vind je terug in de tweede site.
Ook vind je richtwaarden voor de kwaliteit van pollen (0 slecht – 5 zeer goed) en voor de kwaliteit van nectar (0 zeer slecht – 6 zeer goed). Ideaal zijn dus planten met een 5/6 waardering.
Honingbijen zijn monofloraal. Dit wil zeggen dat ze massaal vliegen op één gewas wat hen op dat moment en op die plaats het meest oplevert. Misschien vliegen ze uw tuin dan wel voorbij.
Een eerste lijst van interessante planten kunt u vinden op deze pagina. Andere interessante websites zijn Imkerpedia en de Imkersbond van Zoersel
Nog een tip. In de lente zijn er overal plantenruildagen voor imkers. Daar vind je vaak voor geen geld planten die zeer bijvriendelijk zijn. Raadpleeg de agenda op deze website om een geschikte plantendag te vinden.