REGISTRATIE VAN IMKERS

Het registreren bij het FAVV als bijenhouder is vanaf 15/03/06 een verplichting.  Bemerk dat deze registratie geen kosten met zich meebrengt voor imkers die tot 24 productievolken houden.

Het registratieformulier kunt u downloaden van de website van het FAVV.
Een voorbeeld van een registratieformulier zoals dat moet worden ingevuld door een hobby-imker kunt u hier downloaden.

 Als u bijen houdt, op de een of andere manier, moet u steeds “Plaatscode = 4”,  “Activiteiten code = 28” en “Productcode = 1”, als hoofdactiviteit aangeven. Vergeet niet aan te kruisen of het gaat over een “nieuwe activiteit”, of “stopzetting” of “schrapping” en de overeenkomstige datum.

Als u bijenproducten oogst en verkoopt moet u ook “Plaatscode = 4”,  “Activiteiten code =64” en “Productcode = 127” invullen. Vergeet niet aan te kruisen of het gaat over een “nieuwe activiteit”, of “stopzetting” of “schrapping” en de overeenkomstige datum.

Is er iets niet duidelijk dan kan je altijd beroep doen op het bestuur van je afdeling en het bestuur van je provinciale bond. Deze mensen staan ter beschikking om alle mogelijke info te verschaffen en al je vragen te beantwoorden.

REGISTRATIE ALS BIJENHOUDER.

Iedere bijenhouder is verplicht zich te registreren bij het FAVV met het bijgevoegd aanvraagformulier. Dit document moet hij via post, fax of e-mail verzenden aan de Provinciale Controle Eenheid (PCE) FAVV van zijn regio. Het betreft hier de provincie waarin de bijenhouder zijn administratief adres heeft, dit is niet noodzakelijk de provincie waar de bijenkorven geplaatst zijn. Het adres van de Provinciale Controle Eenheid FAVV kunt u vinden op www.favv.be/pce.

U kunt controleren of u registreerd bent op www.foodweb.be. Vervolgens klikken op de blauwe zin “Als operator kunt u via het publieke gedeelte… “. In “Opzoeking operatoren” in “Benaming” uw naam invullen en onderstaand postcode en provincie invullen. Uiteindelijk op “Opzoeken” klikken. Of u kunt navraag doen bij uw PCE.

Bemerkingen:

• De bijenhouder moet zich altijd registreren ook als het “houden/fokken van bijen” een nevenactiviteit betreft. De aard van de hoofdactiviteit zal bepalend zijn of betrokkene al dan niet moet bijdragen aan de financiering van het FAVV.

• De verplichte registratie heeft tot doel :

  1. de beheersing van de meldingspichtige bijenziekten. Laat het voor iedere imker duidelijk zijn dat een geregistreerde imker bij het uitbreken van b.v. AV zal vergoed worden bij verbranding van zijn bijenvolken, een niet-geregistreerde imker daarentegen zal de rekening van de verbranding volledig zelf moeten betalen en zal geen vergoeding ontvangen voor zijn bijenvolken.
  2. de in de handel gebrachte producten aan de nodige controles onderwerpen ten einde de gezondheidskwaliteit te waarborgen.

Reglementering als bijenhouder.

Voorwaarden om als bijenhouder hobbyist te worden beschouwd?

• Imkeren met maximaal 24 of minder bijenkolonies. Een bijenkolonie is een volk dat bestaat uit een koningin met minimum 1,5 kg bijen. Een aflegger, kunstzwerm of een bevruchtingskastje zijn dus geen bijenkolonies en worden niet als dusdanig aanzien.

• Jaarlijks moet men een opgave doen van zijn aantal bijenkolonies. De beste periode om dit zo correct mogelijk te doen is 1 april van ieder jaar.

• Een bijenhouder-hobbyist mag zijn productie van bijenproducten (maximum van 24 bijenkolonies) rechtstreeks aan de eindverbruiker verkopen.