konVIB

De nieuwe ledenadministratie

Vanaf 1 juni 2021 start onze nieuwe ledenadministratie. U krijgt op voorhand de login gegevens per email doorgestuurd met ook een duidelijke beschrijving hoe je ermee aan de slag kan. Heel belangrijk is ook dat je de opgave kan invullen van het aantal volken per lid. Dat vergemakkelijkt de procedure om de aangifte te doen aan de belanghebbende instantie. U kan de ledenadministratie bereiken door op de tab “ledenadministratie” te klikken.

 

Annulatie cursussen beginnend imker 2021

Na overleg met het ministerie heeft het KonVib bestuur beslist om de nieuwe cursussen beginnend imker omwille van Corona dit jaar niet door te laten gaan.

 

De cursisten kunnen ingeschreven blijven voor 2022, ofwel kunnen ze hun inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen

Tevens wijzen wij er op dat de praktijklessen in de lopende cursussen NIET zullen plaatsvinden. Deze maatregel is een opgelegde regel.

 

Het maandblad van de konVIB digitaal

Er is ook een digitale versie van ons maandblad te bekijken op deze website.

Het is alleen te bezoeken door diegenen die inschreven voor de cursus “nieuwe imker”.

De ingeschreven voor deze cursus hebben reeds een paswoord ontvangen waarmee ze hier kunnen inloggen met hun emailadres en hun paswoord.

Verslag Konvib vergadering 20-10-2020

Beste imker,

Gisterenavond heeft de rvb KonVIB via tele-conferencing vergaderd en via deze mailing breng ik u graag op de hoogte aangaande de uitkomsten.

Prof. Dirk Degraaf heeft zijn ontslag als voorzitter PC- bijen toegelicht.
Anne Verstockt heeft gevraagd om haar voor bepaalde tijd te ontlasten van haar taak als secretaresse. Dit vanwege drukke werkzaamheden zowel professioneel als privé. Wij hopen Anne snel terug te hebben in ons bestuur in voor haar minder hectische tijden.

LIB vzw biedt zijn cursussen aan voor elke afdeling KonVIB over geheel Vlaanderen zodat er uniform les kan gegeven worden. De betrokken auteurs zullen jaarlijks een soort van auteursvergoeding krijgen; betaling daarvan neemt LIB vzw op zich. LIB vzw zorgt ook voor de toegang tot het LIB online platform, zodat alle scholingsverantwoordelijken in Vlaanderen het benodigde materiaal kunnen downloaden. Vanaf 2021 zullen dus alle beginnerscursussen onder KonVIB in Vlaanderen uniform zijn, en dit gebaseerd op de eindtermen die uitgewerkt zijn binnen PC-bijen.

De volgende fase in onze visie en strategie werd verder uitgewerkt en we beschikken nu over een lijst met prioriteiten en actiepunten waaraan we de volgende periode willen werken. Dit kan het bestuur echter niet alleen. Daarom zoeken we nu medewerkers via provinciale rondvraag om aan deze projecten mee te werken.

KonVIB beschikt vanaf nu over een Facebookpagina. Je kan ook daar de laatste nieuwigheden vinden.

Dirk Awouters werd gevraagd een brief op te stellen die u eerdaags gaat bereiken via mailing, via onze website en onze Facebookpagina. In deze brief licht hij uw verzekering toe. Het is belangrijk om weten dat aangesloten verenigingen op provinciaal en lokaal niveau ook door deze verzekering gedekt zijn en Dirk zal eveneens meegeven hoe men deze verzekering kan aanspreken. Voor de geïnteresseerden kan ik melden dat de volledige polis online staat op onze website en via eenvoudige vraag per kerende ook kan bekomen worden vanuit ons secretariaat.

Omdat elke afdeling met het statuut van beroepsvereniging voor eind 2023 dient omgezet te worden naar vzw heeft KonVIB een deskundige benaderd om de betrokken afdelingen daarin te begeleiden. De kosten die hieraan verbonden zijn worden door de KonVIB gedragen. Ook imkersverenigingen die niet over een ondernemingsnummer beschikken (feitelijke verenigingen) zullen eveneens via dit proces kunnen omgezet worden naar vzw.

Het konVIB wil actief meewerken aan de verdelging van de Aziatische hoornaar en zal zijn medewerking en steun aanbieden onder de auspiciën van pc-bijen.

Ik hoop u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. Zeer binnenkort krijgt u van mij via de inmiddels vertrouwde  kanalen meer informatie over ons actieplan. Ik kan u verzekeren dat het ganse konVIB bestuur de neus in dezelfde richting heeft met maar één doel:  Er staan voor u. …en ik kan u beloven dat er hard wordt gewerkt.

Uw voorzitter

Philip

Binnenkort de vernieuwde ledenadministratie

Op 1 november 2020 zetten wij de ledenadministratie van de konVIB terug op “voorbereiding”.

Dat betekent dat vanaf dan alle leden hun jaarlijks te betalen lidgeld kunnen betalen.

Ondertussen heeft de konVIB een nieuw softwarepakket voor zijn ledenadministratie. Op de hoofdpagina op deze website is een nieuwe tab die u naar de ledenadministratie brengt.

Een bestuurslid van een vereniging kan daarmee zijn/haar leden in het nieuwe softwarepakket toevoegen/aanpassen/op aangesloten zetten

Van het “oude” softwarepakket nemen wij een backup om gegevens verlies te verhinderen.

Leo Hoefkens zal vanaf 15 november 2020 de ledenadministratie niet meer doen. In het nieuwe softwarepakket zullen drie mensen de administratie doen vanaf 2 november 2020 :

Dirk Awouters

Ria de Donder

Jan Van Bogget

ons gezamenlijk email adres voor de ledenadministratie = ledenadministratie@konvib.be

De bestaande login’s van het oude pakket kunnen niet worden overgenomen naar het nieuwe. Daarom is het noodzakelijk om een nieuwe login krijgen met een paswoord om aan de slag te kunnen met de nieuwe ledenadministratie. Inloggen doe je steeds met een e-mailadres en een paswoord. Het paswoord kan je steeds veranderen hoe jezelf wil. Het lijkt ons voldoende om maximaal 2 inlog accounts te maken per vereniging.

De opzet van het softwarepakket is steeds gebaseerd op “eenvoudig” gebruik.

Mochten jullie hierover verder vragen hebben, dan zullen wij antwoorden geven.

Nadat u een login per email heeft ontvangen, kan u inloggen.

Klik op de hoofdpagina op de tab ledenadministratie, vervolgens ga je via een inlogpagina naar de ledenadministratie. Voor verdere vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij ons :

ledenadministratie@konvib.be

Jan Van Bogget 0489519285

Europa kleurt rood: flink meer handtekeningen nodig om bijen te redden

Tegen maart 2021 zijn 1 miljoen handtekeningen nodig en moeten 7 landen hun quota halen. Lukt dat, dan moeten de Europese Commissie en het Europees Parlement onderzoeken of én hoe ze de eisen van de campagne Red Bijen en Boeren (zie hieronder) in wetgeving kunnen omzetten. Hoe het er nu voor staat?

https://www.velt.nu/nieuws/europa-kleurt-rood-flink-meer-handtekeningen-nodig-om-bijen-te-redden

Petitie voor de bijen

Aanbod honingetiketten

 

 

 

Aanbod honingetiketten

 

Gedrukt in juli 2019: 10.000 vellen x 8 etiketten.  Ze worden verkocht per 200 stickers = 25 vellen per pak.  Dit is een totaal van 400 te verkopen pakken. 

Deze honingetiketten zijn zelfklevend maar wel afneembaar, hierdoor zijn ze wel zwaarder om op te sturen.

Interesse ? Stuur even een email naar Bernadette.Rotthier@UGent.be

 

 

 

Brief van de voorzitter

Beste imker/ lid Konvib,
Graag laat ik u weten dat het Konvib bestuur enorm begaan is met u als lid.

We hebben allemaal een zware periode achter de rug, toch bleef het bestuur niet stilstaan, via tele-conferencing hebben we ons werk verdergezet.

Net voor de lock-down heb ik, voorzitter, u beloftes gedaan! Die wil ik, en zal ik blijven nakomen. Transparantie en met u als imker rekening houden was daarvan een onderdeel.

Omdat we niet voorbarig willen zijn, werken we onze zaken eerst degelijk uit voor we ermee naar buiten komen. Dankzij uw input kunnen we nu met  enkele zaken naar buiten komen.

Daarom wil ik u met fierheid de stand van zaken toelichten….

Wij hebben dit jaar na prospectie van een aantal verzekeringen, een overkoepelende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen afgesloten voor alle konvib leden.

(De voorwaarden van deze verzekering kan u terug vinden op de website van het konvib – TABBLAD KONVIB).

 Doordat we deze verzekering hebben afgesloten, wat toch een serieuze kostprijs met zich meebrengt ( +/- 4€ per lid), kunnen alle provinciale en plaatselijke bonden hun verzekering dienaangaande vanaf nu opzeggen..

Nu de afdelingen geen extra verzekering meer hoeven af te sluiten voor activiteiten, komt er bij elke bond een aanzienlijk bedrag vrij waardoor ze wat meer armslag krijgen voor hun leden. En dit ongeacht welk statuut de afdeling heeft.

Wie regelmatig op de website gaat kijken, zal opgemerkt hebben dat we onze website hebben vernieuwd.

Tijdens één van de voorgaande Algemene vergaderingen werd voor de vernieuwing van de website rond de 20.000€ voorzien. Met grote trots mag ik u melden dat we nu over een nieuwe website beschikken, volledig belangeloos gebouwd door één van onze leden, en dan dus ook voor een verwaarloosbare fractie van het hierboven genoemde bedrag.

Ondertussen wordt ook de nieuwe ledenadministratie aan de nieuwe website gekoppeld. Ook dat zal straks een serieuze kostenbesparing en eenvoud bij ingaven opleveren. Door kostenbesparend te werken kunnen we gaan nadenken over projecten te uwen voordeel.

Voortaan zal er aan diverse projecten gelijktijdig worden gewerkt.

Deze projecten zijn de topics die naar voor werden gebracht door u als imker. We gaan in een later stadium communiceren over welke projecten het precies gaat. Ieder project zal gedragen worden door een Konvib bestuurslid. Hij zal hiervoor een beroep doen op u!

Dus als jij wil meewerken aan één van onze talrijke topics, mag je me hiervoor contacteren (voorzitter@konvib.be).

Momenteel is onze grootste bezorgdheid de  opkomst van de Aziatische hoornaar.

We horen over heel wat mogelijkheden spreken om de nesten op te sporen. Zelf diende ik twee jaar geleden een dossier in om nesten op te sporen via een GPS-tracker. Het probleem was toen, en nu nog steeds, de betrouwbaarheid van dergelijk systeem. Tot heden vraag ik nog steeds bij de leverancier naar praktische casestudy’s, die ik nog niet heb ontvangen. Je moet weten dat de zender(antenne) die op een hoornaar dient gekleefd te worden 0,2 gram weegt, wat een enorm gewicht is.

Drones kunnen worden uitgerust met een warmtecamera. Maar al snel merkt men dat de hoornaarswarmte verloren gaat in tal van strooi-warmtebronnen zoals zonnereflectie op tal van voorwerpen.

Een bewezen methode voor het opsporen van nesten is de Jersey methode. Deze methode zijn we aan het uitwerken en zullen we u zo snel mogelijk bezorgen. Het Konvib bestuur wil zowel de imker als gans de bevolking beschermen tegen de Aziatische hoornaar en zal het ministerie vragen  te helpen.

Wat de scholing en vorming betreft werken we met onze collega’s en het ministerie samen aan degelijke eindtermen.

We blijven hard werken om u een mooi, verzorgd en degelijk maandblad aan te bieden. Vermoedelijk heeft u al wat verandering opgemerkt, maar in de toekomst zal het tijdschrift u verrassen met degelijk onderbouwde artikels. Ben jij iemand die graag wil deel uitmaken van onze redactie? Contacteer voorzitter@konvib.be

Ergens in mijn intro sprak ik over een enorme fierheid….

Uiteraard houdt het bij deze stand van zaken niet op…. Het Konvib bestuur zal zich blijven inzetten en verder werken aan die zaken die u als imker/lid kenbaar hebt gemaakt.

Ik zou u dan ook als vriend willen vragen om mij jouw wensen en/of voorstellen kenbaar te maken! Je mag me mailen (voorzitter@konvib.be) of bellen/sms’n/whatsapp (0475-627987)

Vanwege het bestuur en mezelf hopen wij op jouw input en wensen we je het allerbeste.

Philip (voorzitter)