konVIB

Annulatie cursussen beginnend imker 2021

Na overleg met het ministerie heeft het KonVib bestuur beslist om de nieuwe cursussen beginnend imker omwille van Corona dit jaar niet door te laten gaan.

 

De cursisten kunnen ingeschreven blijven voor 2022, ofwel kunnen ze hun inschrijvingsgeld terugbetaald krijgen

Tevens wijzen wij er op dat de praktijklessen in de lopende cursussen NIET zullen plaatsvinden. Deze maatregel is een opgelegde regel.

 

Het maandblad van de konVIB digitaal

Er is ook een digitale versie van ons maandblad te bekijken op deze website.

Het is alleen te bezoeken door diegenen die inschreven voor de cursus “nieuwe imker”.

De ingeschreven voor deze cursus hebben reeds een paswoord ontvangen waarmee ze hier kunnen inloggen met hun emailadres en hun paswoord.

Verslag Konvib vergadering 20-10-2020

Beste imker,

Gisterenavond heeft de rvb KonVIB via tele-conferencing vergaderd en via deze mailing breng ik u graag op de hoogte aangaande de uitkomsten.

Prof. Dirk Degraaf heeft zijn ontslag als voorzitter PC- bijen toegelicht.
Anne Verstockt heeft gevraagd om haar voor bepaalde tijd te ontlasten van haar taak als secretaresse. Dit vanwege drukke werkzaamheden zowel professioneel als privé. Wij hopen Anne snel terug te hebben in ons bestuur in voor haar minder hectische tijden.

LIB vzw biedt zijn cursussen aan voor elke afdeling KonVIB over geheel Vlaanderen zodat er uniform les kan gegeven worden. De betrokken auteurs zullen jaarlijks een soort van auteursvergoeding krijgen; betaling daarvan neemt LIB vzw op zich. LIB vzw zorgt ook voor de toegang tot het LIB online platform, zodat alle scholingsverantwoordelijken in Vlaanderen het benodigde materiaal kunnen downloaden. Vanaf 2021 zullen dus alle beginnerscursussen onder KonVIB in Vlaanderen uniform zijn, en dit gebaseerd op de eindtermen die uitgewerkt zijn binnen PC-bijen.

De volgende fase in onze visie en strategie werd verder uitgewerkt en we beschikken nu over een lijst met prioriteiten en actiepunten waaraan we de volgende periode willen werken. Dit kan het bestuur echter niet alleen. Daarom zoeken we nu medewerkers via provinciale rondvraag om aan deze projecten mee te werken.

KonVIB beschikt vanaf nu over een Facebookpagina. Je kan ook daar de laatste nieuwigheden vinden.

Dirk Awouters werd gevraagd een brief op te stellen die u eerdaags gaat bereiken via mailing, via onze website en onze Facebookpagina. In deze brief licht hij uw verzekering toe. Het is belangrijk om weten dat aangesloten verenigingen op provinciaal en lokaal niveau ook door deze verzekering gedekt zijn en Dirk zal eveneens meegeven hoe men deze verzekering kan aanspreken. Voor de geïnteresseerden kan ik melden dat de volledige polis online staat op onze website en via eenvoudige vraag per kerende ook kan bekomen worden vanuit ons secretariaat.

Omdat elke afdeling met het statuut van beroepsvereniging voor eind 2023 dient omgezet te worden naar vzw heeft KonVIB een deskundige benaderd om de betrokken afdelingen daarin te begeleiden. De kosten die hieraan verbonden zijn worden door de KonVIB gedragen. Ook imkersverenigingen die niet over een ondernemingsnummer beschikken (feitelijke verenigingen) zullen eveneens via dit proces kunnen omgezet worden naar vzw.

Het konVIB wil actief meewerken aan de verdelging van de Aziatische hoornaar en zal zijn medewerking en steun aanbieden onder de auspiciën van pc-bijen.

Ik hoop u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben. Zeer binnenkort krijgt u van mij via de inmiddels vertrouwde  kanalen meer informatie over ons actieplan. Ik kan u verzekeren dat het ganse konVIB bestuur de neus in dezelfde richting heeft met maar één doel:  Er staan voor u. …en ik kan u beloven dat er hard wordt gewerkt.

Uw voorzitter

Philip

Binnenkort de vernieuwde ledenadministratie

Op 1 november 2020 zetten wij de ledenadministratie van de konVIB terug op “voorbereiding”.

Dat betekent dat vanaf dan alle leden hun jaarlijks te betalen lidgeld kunnen betalen.

Ondertussen heeft de konVIB een nieuw softwarepakket voor zijn ledenadministratie. Op de hoofdpagina op deze website is een nieuwe tab die u naar de ledenadministratie brengt.

Een bestuurslid van een vereniging kan daarmee zijn/haar leden in het nieuwe softwarepakket toevoegen/aanpassen/op aangesloten zetten

Van het “oude” softwarepakket nemen wij een backup om gegevens verlies te verhinderen.

Leo Hoefkens zal vanaf 15 november 2020 de ledenadministratie niet meer doen. In het nieuwe softwarepakket zullen drie mensen de administratie doen vanaf 2 november 2020 :

Dirk Awouters

Ria de Donder

Jan Van Bogget

ons gezamenlijk email adres voor de ledenadministratie = ledenadministratie@konvib.be

De bestaande login’s van het oude pakket kunnen niet worden overgenomen naar het nieuwe. Daarom is het noodzakelijk om een nieuwe login krijgen met een paswoord om aan de slag te kunnen met de nieuwe ledenadministratie. Inloggen doe je steeds met een e-mailadres en een paswoord. Het paswoord kan je steeds veranderen hoe jezelf wil. Het lijkt ons voldoende om maximaal 2 inlog accounts te maken per vereniging.

De opzet van het softwarepakket is steeds gebaseerd op “eenvoudig” gebruik.

Mochten jullie hierover verder vragen hebben, dan zullen wij antwoorden geven.

Nadat u een login per email heeft ontvangen, kan u inloggen.

Klik op de hoofdpagina op de tab ledenadministratie, vervolgens ga je via een inlogpagina naar de ledenadministratie. Voor verdere vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij ons :

ledenadministratie@konvib.be

Jan Van Bogget 0489519285