Welkom op onze website

De konVIB heeft tot doel activiteiten te ontwikkelen met het oog op het behoud en de uitbreiding van het natuurlijk leefmilieu en meer bepaald van de flora ten behoeve van de pollen- en nectaretende insecten, in het bijzonder van de honingbij die zonder gespecialiseerde en gecoördineerde menselijke tussenkomst met uitsterven is bedreigd.

Wij geven informatie en advies aan imkers en geïnteresseerden in de bijenteelt, wij behartigen de imkerbelangen bij de overheid (landelijk, regionaal en plaatselijk) en bij andere bijenteeltverenigingen (landelijk, Europees en wereldwijd).