Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 94
Jaar: 2008
Maand: Juni
Auteurs: Kaatje Segers K.U.Leuven

MA’AR – ETHIOPISCHE HONING MET BELGISCH TINTJE

Ma’ar – Honing in Tigray

In Tigray, de meest noordelijke regio van Ethiopië, leeft meer dan 90% van de mensen van laag-technologische en kleinschalige landbouw.

Schaarste en degradatie van land en onbetrouwbare neerslag zorgen er voor relatief lage oogsten.

 

Bijenteelt is een belangrijke aanvullende bron van inkomsten voor veel Tigrese boeren.

Imkers verkopen honing in bulk op de markt van Hogere Selam

Honing is een luxeproduct: een kilogram honing kost op de lokale markt meer dan drie daglonen.

Daarnaast speelt honing een belangrijke socio-culturele rol. Het symboliseert ‘de goede dingen des levens’ en is een bijzonder geschenk.

Opbrengsten uit Lokale bijenkorven zijn echter beperkt en de kwaliteit van de honing is wisselvallig.

Daarom proberen overheden en ngo’s imkers ervan te overtuigen hun ‘traditionele’ bijenkorven in Leem en stro te ruilen voor ‘moderne’ houten korven.

Maar die omschakeling blijkt moeilijker dan verwacht. Er is weinig ervaring met bijenteelt in deze nieuwe korven en de opbrengsten stellen vaak teleur.

Bovendien zijn de moderne korven erg duur. Veel boeren durven daarom de stap naar moderne bijenteelt niet te zetten, of grijpen na een mislukte poging terug naar hun vertrouwde lemen korven.

Ma’ar – De vzw

Maar -Tigrinya voor honing- is een Belgische vzw die imkers in Tigray ondersteunt.

Recent ging met de hulp van Maar een ‘Boeren Innovatiecentrum’ van start in Hagere Selam, een marktstadje in het hoogland van Tigray.

In deze ‘experimentele imkerij’ krijgen imkers de kans om te werken aan materialen en technieken die de honingproductie en de kwaliteit ervan kunnen verhogen, de gezondheid van de bijen kunnen verbeteren, enzovoort.

Imkers bedenken er samen oplossingen voor problemen die ze zelf ondervinden.

Daarnaast wordt bestaande lokale en wetenschappelijke kennis in het Innovatiecentrum bijeengebracht en zo ruim mogelijk verspreid.

De eerste honing uit het Boeren Innovatiecentrum

Behalve rond innovatie werkt Maar rond bijenteelt in natuurgebieden en de vermarkting van honing. Maar probeert vrouwen en landloze boeren actief bij haar werking te betrekken.

Het is de bedoeling dat via de cooperatieve economie een deel van de activiteiten op termijn onafhankelijk wordt van externe fondsen.

Interesse? Suggesties? Ma’ar steunen?

Met vragen of suggesties kan u terecht op info@vzwmaar.be.

U kan Maar steunen door lid te worden; het lidgeld bedraagt 10 euro per jaar. E-mail uw naam en adres en stort jaarlijks 10 euro op rekeningnummer 979-2145139-86 (mededeling: naam + lidgeld).

U ontvangt dan onze digitale nieuwsbrief en u blijft zo op de hoogte van onze activiteiten. Een vrije bijdrage is uiteraard ook welkom.

www.vzwmaar.be Foto’s: Kaatje Segers