REDACTIONEEL OKTOBER 2018

Alles evolueert. Toen we kinderen waren moesten we het veld op om aardappelen te rapen, dagen aan een stuk met de rug omhoog. We fantaseerden dat ze een machine zouden uitvinden die ons zou verlossen van dat eeuwigdurend stuip- en sleurwerk. De ouderen schudden meewarig het hoofd. Zo iets leek onmogelijk.
De technologie in de land- en tuinbouw heeft de aardappelrooier al lang overschreden en we evolueren nu naar precisielandbouw. Er komen sensors op de bemestingsmachines die de toestand meten van het gewas en exact de nodige voeding doseren. Een camera op het spuittoestel detecteert de positie van het onkruid en behandelt dan alleen die specifieke plek. De ploeg zal de toestand van de bodem analyseren en meteen zal de kunstmeststrooier weten dat het bemestingsniveau moet aangepast worden.
En de bijenteelt? Al vele jaren lang staan er over heel de wereld elektronische bijentellers en camera’s die het gaan en keren, het zwermgedrag en nog zoveel meer, registreren en doorsturen. Even op de juiste app van de smartphone tikken en vanuit je luie zetel ben je op de hoogte van je bijenkasten die ver weg ergens te velde staan.
Nu de Aziatische hoornaar zich definitief gevestigd heeft in onze contreien krijgen we een hoogtechnologisch monitoringssysteem (Arnia) dat een hoornaar aan de vliegopening van een bijenkast automatisch signaleert. Bovendien monitort het Arnia-systeem meerdere eigenschappen van het bijenvolk (gewicht, luchtvochtigheid, broedtemperatuur, enz.), waaruit de gezondheid van het volk kan worden afgeleid.
En dan, hoor ik je hardop denken. Zal dat de bijensterfte tegenhouden, de varroamijt uitroeien? Wordt het niet allemaal te gecompliceerd? Alleen nog voor specialisten? En wellicht ben je niet zo euforisch voor al die moderne snufjes en wil je, zoals in de goede oude tijd, bijen houden in een strokorf of in een boomstam. Of je droomt ervan om, zoals in Nepal, de bomen in te klauteren op zoek naar authentieke honing die smaakt naar oerwoud en ongerepte natuur.
Elk zijn illusie en pleziertje, maar mij krijgen ze de boom niet in. Ik blijf veilig met beide voeten op de grond.

Dirk Desmadryl