Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 96
Jaar: 2010
Maand: Jan. – Febr.
Auteurs: Fans Jacobs en Koen Beeuwsaert

BIJENHONGER VOORKOMEN MET BLOEMEN

In hun zoektocht naar stuifmeel en nectar kunnen we onze bijen met z’n allen een handje toesteken.
Hulp kunnen we bijvoorbeeld bieden dankzij twee bijenweidemengsels: het Tübinger- (voor zware) en Brandenburgermengsel (voor lichte gronden). Het eerste bevat tien plantensoorten, het andere zeven, elk in een andere verhouding. Zaaien doet men best eind april, begin mei. Na een drietal weken mag u reeds de eerste bloemen verwachten. Deze mengsels bieden u en de honingbijen bloemen tot het einde van het seizoen.

Het stuifmeelaanbod van de verschillende componenten zorgt tijdens de zomer voor een goede ontwikkeling van de kolonies. Op de koop toe gaan de mengsels nog een 40-tal in het wild levende bijensoorten en andere nuttige insecten aantrekken. Denk maar aan lieveheersbeestjes, zweefvliegen, gaasvliegen. Ook meerdere mooie vlinders komen eropaf.

Het inzaaien van deze mengsels biedt nog andere voordelen:
• goede onkruidonderdrukkende werking;

• verhindering van bodemerosie;

• geen nitraataccumulatie in de bodem;

• bodemverbetering en groenbemesting via humusvorming;

• overwinteringsplaats voor vele insecten, klein wild en andere kleine dieren;

• gunstig microklimaat.

Braakliggende gronden herscheppen in een bijenweide, is een eerste stap in de richting van duurzame imkerij in de landbouw. Veel landbouwers beginnen interesse te krijgen voor deze vorm van groenbraak. Een goede samenwerking tussen imker en landbouwer kan aldus resulteren in een verrijking van onze landbouwstreken.

De zaden kosten 10 euro per kg (1kg is goed voor ongeveer 10 are). Bezorg ons uw bestelling vóór 10 januari 2010.
Voorafbetaling is noodzakelijk. Als u bestelt via uw plaatselijke vereniging, zult u de zaden zonder extra kosten ontvangen. Vergeet in dat geval niet uw vereniging op het formulier in te vullen.

Individuele bestellers moeten rekening houden met extra verzendingskosten indien zij hun bestelling niet persoonlijk komen afhalen.
Het bestelformulier kunt u ook downloaden op www.honeybee.be. Vul het in, stuur het op, fax of mail het naar: Informatiecentrum voor Bijenteelt Krijgslaan 281 S33, 9000 Gent.
Tel. 09-264.49.25; fax 09-264.49.38.

6_10_1