Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 94
Jaar: 2008
Maand: Januari – Februari
Auteurs: Fans Jacobs en Koen Beeuwsaert,
Informatiecentrum voor bijenteelt

BIJENHONGER VOORKOMEN MET BLOEMEN…

Wie onze streken doorkruist en rond zich kijkt, zal merken dat de laatste jaren alsmaar meer planten plaats moeten maken voor beton, steen en asfalt. Onze honingbijen moeten elk jaar opnieuw meer moeite doen om hun bijenweide te vinden. Nochtans is het vrij eenvoudig hen te helpen, en als natuurminnende mens, dus niet alleen imker, hen een oplossing aan te bieden dankzij het Tubingen- en Brandenburgmengsel.
Deze mengsels bieden een zee aan bloemen aan, iets wat de bijen goed zal doen, maar eveneens een lust voor het oog is. En dit aaneen­sluitend gedurende maanden.

Het Tubingenmengsel bevat 11 plantensoorten, het Brandenburgmengsel 8, beiden in een andere verhouding. Zaaien doet men het best rond eind april, begin mei, waarna men slechts een drietal weken dient te wachten vooraleer de eerste bloemen, namelijk boekweit, zullen bloeien. Even later bloeien radijs en gele mosterd (de kruisbloemigen). Phacelia volgt net als bernagie, waarbij deze laatste twee gelijktijdig starten, maar bernagie houdt het anderhalve maand langer uit. Alle bloemen zijn rijk voorzien van nectar en pollen. Vanaf midden juli tot het einde van het seizoen bloeien de malva’s, de koren- en de goudsbloemen, waarbij deze voornamelijk stuifmeel aanbieden. Als laatste bloeien koriander, nigelle en dille, opnieuw ruim een maand.

bijenhonger 1

Deze mengsels zullen u en de honingbijen tot het einde van het seizoen bloemen aanbieden, waarbij de bloemen uit het mengsel zullen aangevuld worden met talrijke wilde kruiden

Waarom deze mengsels aanbieden aan de bijen?

Het stuifineelaanbod van de verschillende componenten zullen tijdens de zomer zorgen voor een goede ontwikkeling van de kolonies. Daarenboven zullen de mengsels ook een 40-tal in het wild levende bijensoorten aantrekken. Naast deze wilde bijen bezoeken ook vele andere insecten deze bloemen. Nuttige insecten hieronder zijn onzelieveheersbeestjes, zweefvliegen, gaasvliegen, maar evengoed verschillende mooie vlinders.

Daarnaast biedt het inzaaien van deze mengsels nog heel wat andere voordelen:

• Goede onkruidonderdukkende werking
• Verhindering van bodemerosie
• Geen nitraataccumulatie in de bodem
• Bodemverbetering en groenbemesting via humusvorming
• Gunstig microklimaat
• Overwinteringsplaats voor vele insecten, klein wild en andere kleine dieren. Ook de jagers zullen straks tevreden zijn!

Het in gebruik nemen van braakliggende gronden als bijenweide is een eerste stap in de richting van duurzame imkerij in de landbouw. Deze mengsels overbruggen dikwijls de drachtloze periodes in de zomer en de late zomer.
Daarnaast beginnen veel landbouwers zich te interesseren voor deze vormen van groenbraak. Een goeie samenwerking tussen imker en landbouw kan dan alleen resulteren in een verrijking van onze landbouwstreken.
En het voordeel is er één voor beide kanten. De bijen bestuiven namelijk de planten en zorgen voor een goede vruchtzetting en daarbij ook voor het zaad in het tweede braakliggende jaar. En de imker spaart een deel van de kosten voor het wintervoer uit.

Het Tubingen- en het Brandenburgmengsel kosten € 9,00/kg. Voorafbestelling is noodzakelijk en kan gebeuren door het onderstaand bestelformulier volledig in te vullen. Wie een gezamenlijke bestelling doet via zijn vereniging, zal zijn mengsels zonder extra kosten ontvangen, vergeet dan zeker niet de naam van uw vereniging op het formulier in te vullen. Individuele bestellers dienen rekening te houden met extra verzendingskosten indien zij hun mengsels niet persoonlijk komen afhalen.

Vul dus het bestelformulier in en stuur het op, fax het, of mail het naar

Het Informatiecentrum voor Bijenteelt

Krijgslaan 281 S33

9000 Gent

tel. 09/264 49 25

fax 09 /264 49 38

Bernadette.Rotthier@UGent.be

Bestellen kan tot 31 januari 2008

De betaling gebeurt achteraf op basis van de kostennota die u zult ontvangen samen met de levering. Indien uw bestelling vóór 31 januari 2008 binnenkomt, garanderen wij een levering aan uw plaatselijke imkerverening tegen half maart 2008. Vanaf 1 maart 2008 worden de individuele bestellingen verzonden.

BESTELFORMULIER BLOEMEN WEIDEMENGSELS 2008

Naam:………………………………………………………………………………………… tel:…………………………….. Volledigadres :……………………………………………………………………………………………………………………. Naamvereniging :…………………………………………………………………………. tel:……………………………….. Naamverantwoordelijke gezamenlijke bestelling :…………………………………………………………………………… Volledigadres :…………………………………………………………………………………………………………………….

tel:………………………………………………….                                                           email:……………………………………………………………………..

o bestelt ……………….kg         Tubingenmengsel:…………..kg x € 9,00/kg = € …………………………..

0 bestelt ……………….kg Branden burgmengsel:………….. kg x € 9,00/kg = € …………………………..
0 bestelt via plaatselijke vereninging ………………………………………………………………….. (naam vereniging)
0 wenst de individuele bestelling toegestuurd te krijgen (extra verzendingskosten!!!)
0 komt de bestelling zelf afhalen op het Informatiecentrum voor Bijenteelt

Krijgslaan 281 S33, 9000 Gent, 09/264 49 25, diensturen: 9 u. -17 u.