Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 97
Jaar: 2011
Maand: Januari – februari
Auteurs: Fans Jacobs en Koen Beeuwsaert
Informaticentrum voor Bijenteelt

GEEN BIJEN ZONDER BLOEMEN

Belangrijk voor onze bijenvolken is het ‘permanent’ ter beschikking zijn – over de seizoenen heen – van de eiwitbron: nl. stuifmeel. We kunnen hierbij een handje helpen door het inzaaien van bloemenweiden met bv. Het Tübinger- (voor zware) en het Brandenburgermengsel (voor lichtere gronden). Het eerste bevat tien plantensoorten, het andere zeven, elk in een andere verhouding.

Zaaien doet men best eind april, begin mei. Reeds na een drietal weken gaan de eerste bloemen bloeien. Deze mengsels bieden u en de honingbijen bloemen aan tot het einde van het seizoen. Het stuifmeelaanbod van de verschillende componenten zorgt tijdens de zomer voor een goede ontwikkeling van de kolonies. Daarenboven gaan de mengsels ook een 40-tal in het wild levende bijensoorten en vele andere nuttige insecten aantrekken: lieveheersbeestjes, zweefvliegen, gaasvliegen, maar evengoed verscheidene mooie vlinders.

Andere voordelen zijn:

• een goede onkruidonderdukkende werking;

• verhindering van bodemerosie;

• geen nitraataccumulatie in de bodem;

• bodemverbetering en groenbemesting via humusvorming;

• een gunstig microklimaat;

• overwinteringplaats voor vele insecten, klein wild en andere kleine dieren.

Het in gebruik nemen van braakliggende gronden als bijenweide is een eerste stap in de richting van duurzame imkerij in de landbouw. Deze mengsels overbruggen dikwijls de drachtloze periodes in de zomer en de late zomer. Het Tübinger- en het Brandenburgermengsel kosten 10 euro per kg (1 kg is goed voor ongeveer 10 are). Wie een gezamenlijke bestelling plaatst via zijn vereniging, zal de mengsels zonder extra kosten ontvangen. Vergeet dan zeker niet de gegevens van de vereniging in te vullen. Individuele bestellers dienen rekening te houden met extra verzendingskosten als zij hun mengsels niet persoonlijk komen afhalen. Alle bestellingen dienen vóór 31 januari 2011 gestuurd te worden naar:
Informatiecentrum voor Bijenteelt, Krijgslaan 281 S33, 9000 Gent, Tel. 09-264.49.25; fax 09-264.49.38.

Het bestelformulier is te downloaden van www.honeybee.be.

4_1

4_2