Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 100
Jaar: 2014
Maand: Juni
Auteurs: Albert Vandijck

OPVALLEN IS DE BOODSCHAP

26 1Reclame maken is de boodschap voor bedrijven en particulieren die iets te verkopen hebben. Ook bloemen houden zich ermee bezig. Opvallen is in deze noodzakelijk! Daarom zitten kleine bloempjes vaak dicht bij elkaar.

Kijk maar eens naar de gewone berenklauw (Heracleum sphondylium) nectar- en stuifmeelwaarde 3, de grote engelwortel (Angelica archangelica) nectar- en stuifmeelwaarde 3, het fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) nectar- en stuifmeelwaarde 2, en de wilde peen (Daucus carota) nectar- en pollenwaarde 4.

Behalve voornoemde schermbloemige gebruiken talloze andere bloemen dezelfde truc, zoals de kattenstaart (Lythrum salicaria) nectar- en stuifmeelwaarde 5,

koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum) nectaren stuifmeelwaarde 3, lijsterbes (Sorbus aucuparia) nectarwaarde 0 en stuifmeelwaarde 3, en de moerasspirea (Filipendula ulmaria) nectarwaarde 0 en stuifmeelwaarde 3.

Iets soortgelijks zie je bij de planten die doen alsof ze één grote bloem hebben, maar in werkelijkheid uit vele kleintjes blijken te bestaan.

De voor imkers bekendste is ongetwijfeld de paardenbloem (Taraxacum officinale) nectar- en pollenwaarde 5, maar ook de blauwe knoop (Succisa pratensis) nectar- 2 en stuifmeelwaarde 2,

het boerenwormkruid (Tanacetum vulgare) nectar- en stuifmeelwaarde 3, de akkerdistel (Cirsium arvense) nectar- en pollenwaarde 5, en het klein hoefblad (Tussilago farfara) nectar- en pollenwaarde 3, zijn aanhangers van de ‘samen sterk theorie’.26 2

Het knoopkruid (Centaurea jacea) nectar- en stuifmeelwaarde respectievelijk 3, behoort tot dezelfde club, maar vertoont, net als de gewone margriet (Leucanthemum vulgare) nectar- en stuifmeelwaarde 3, aan de buitenzijde grotere en opvallende bloempjes, die qua voortplanting geen rol spelen.

Zij mogen alleen maar mooi zijn. De binnenste, wel vruchtbare bloemetjes passen een slimmigheidje toe. Het stuifmeel zit diep weggestopt in een koker van meeldraden, zodat er niets verloren waait.

Als een bij of een ander bestuivend insect de meeldraden beroert, klappen die als het ware in, waardoor het stuifmeel met volle kracht naar buiten wordt gekatapulteerd! En als het goed is over het harige bijenlijf.

Alles draait bij bloemen en insecten om stuifmeel en nectar. Daarom is het goed uitstallen van de zoetigheid erg aantrekkelijk voor de bloembezoekers.

Bij veel bloemen kan je ‘glimmertjes’ ontdekken. Vaak op de stempel, maar soms ook op de bloembladen zelf. Kijk maar naar de scherpe boterbloem (Ranunculus acris) nectar- en pollenwaarde 1, de gewone dotterbloem (Caltha palustris) nectar- en stuifmeelwaarde 3, en het gewoon speenkruid (Ranunculus ficaria) nectar- en pollenwaarde 1.