Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 95
Jaar: 2009
Maand: Juni

REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN LANCEERT PROJECT VOOR HET BEHOUD VAN BIJEN

Even voorstellen

Het Regionaal Landschap de Voorkempen vzw. is een samenwerkingsverband tussen de provincie Antwerpen, 15 gemeenten uit de Voorkempen en 42 verenigingen uit de sectoren natuur, landbouw, jacht en toerisme & recreatie. Doel van deze samenwerking is, te werken aan het behoud en het verbeteren van het landschap en aan het vergroten van het draagvlak voor natuur- en Landschapszorg.

Een Regionaal Landschap kan enkel opgericht worden in een streek met belangrijke natuur- en landschapswaarden, kenmerkend voor die streek.
De Voorkempen komt daar zeker voor in aanmerking. De streek is misschien wel redelijk verstedelijkt, maar je vindt er nog steeds mooie grote bossen, uitgestrekte landschappen en waardevolle natuurgebieden.

Een aantal van deze landschappen is beschermd, zoals de Antitankgracht ende Brechtse Heide. DeVoorkempen bevat ook waardevol historisch erfgoed in de vorm van kastelen, parken en forten. Kortom, het landschap van de Voorkempen is zeer gevarieerd met hoge natuur- en cultuurhistorische waarden.
In totaal zijn er reeds 12 erkende Regionale Landschappen in Vlaanderen. Zes zijn nog niet erkend. De lijst vind je terug op www.regionalelandschappen.be.

Zomerpicknick

Bloemen, bijen en honing zijn de ingrediënten voor een groot evenement op zondag 9 augustus 2009. Met dit evenement wil het Regionaal Landschap de Voorkempen het startschot geven voor ruime acties ter ondersteuning van de bijen en hun leefomgeving de komende jaren.
Honingbijen, hommels en solitaire bijen hebben het erg moeilijk in onze omgeving. Ze verdienen daarom alle aandacht.
Enerzijds zijn ze van groot belang hebben voor de bestuiving van zowel cultuurgewassen als van natuurlijke begroeiing, anderzijds zijn ze belangrijke indicatoren voor de algemene kwaliteit van het milieu.
Om het brede publiek te informeren en sensibiliseren over de waarde van bijen, nodigen we iedereen uit om op 9 augustus het leven van de bijen en hun leefomgeving te komen ontdekken in het park Schildehof in de gemeente Schilde.

Het programma

‘s Middags kun je genieten van een picknick waarbij honing centraal staat, een honingzoet dessert zal daarom zeker niet ontbreken. In de namiddag kom je op de verschillende infostanden meer te weten over bijen, hommels en solitaire bijen. Je kunt er proeven van verschillende streekproducten of zelf aan de slag gaan om waskaarsen te maken. Er zijn geleide wandelingen in de bloemen- en insectentuin, de Dodoenstuin, het park Schildehof en het natuurreservaat de Pont.

Het evenement wordt gezamenlijk georganiseerd door Terra Nova (provincie Antwerpen), de gemeente Schilde en meerdere verenigingen zoals de Sint-Ambrosius Imkersvereniging van Schilde, de Imkerbond Zoersel, Natuurgidsen Schilde, Natuurpunt Schijnvallei, het Bijenteeltmuseum Kalmthout en VELT. Het Regionaal Landschap is ervan overtuigd dat deze brede samenwerking ook in de verdere toekomst zijn vruchten zal afwerpen.

Acties op het terreinregionaal landschap 1

Met dit evenement wordt het startschot gegeven om in de komende jaren allerlei projecten op te starten om de leefomgeving van de bijen te beschermen en te verbeteren. Samen met de partners (natuur, landbouw, jacht, …) zal het Regionaal Landschap werk maken van o.a. aanleg, herstel en onderhoud van houtkanten, inzaaien van bloemrijke akkers en akkerranden en aangepast bermbeheer.
Naast acties op terrein willen we ook de gemeentebesturen en alle bewoners uit de Voorkempen stimuleren om zelf zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de behoeften van bestuivende insecten.

Voor meer info over de werking van het Regionaal Landschap de Voorkempen of over de organisatie van de zomerpicknick op 9 augustus kan je terecht bij Maarten Pluym, maarten.pluym@tpa.be, op het nummer 03 240 63 77 of bij www.Rldevoorkempen.be