Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 100
Jaar: 2014
Maand: April
Auteurs: Rudy Hendrickx

STUIFMEEL VAN MAIS: EEN GROTE DOOS MET WEINIG INHOUD

In het novembernummer 2013 van het Maandblad staat een artikel over het stuifmeel van maïs en men laat de vraag onbeantwoord of dit nu gunstig is of ongunstig voor de bijen. Een aspect dat over het hoofd gezien wordt, is het grote volume van het maïsstuifmeel en de gretigheid waarmee de bijen het ophalen. Het kan tot gevolg hebben dat de voorraad eiwitten voor de winterbijen totaal ontoereikend is met wintersterfte tot gevolg.

2014 15 1

Met een doormeter van ongeveer 100 μm is de pollenkorrel van maïs meer dan drie keer zo groot als de andere stuifmeelsoorten die door de bijen verzameld worden. Alhoewel erg groot, is de korrel toch relatief licht in gewicht. Hij is voor het grootste deel opgevuld met het voor de bijen moeilijk verteerbaar zetmeel.

Het gewichtspercentage eiwit is relatief klein en bedraagt vaak nauwelijks iets meer dan de helft van wat men terugvindt in het stuifmeel van insectenbloeiers. Men kan dus de maïskorrel beschouwen als een drie keer grotere doos met nauwelijks de helft van de nuttige inhoud van de gemiddeld driemaal kleinere doosjes (stuifmeel van insectenbloeiers).

De geproduceerde hoeveelheden maïsstuifmeel zijn echter gigantisch. Dit enorme aanbod, samen met het snel gevuld zijn van de stuifmeelkorfjes (de korf is vlugger gevuld met grote appels dan met kleine) heeft dikwijls tot gevolg dat de bijen een stuifmeelgordel rond het broednest aanleggen van bijna uitsluitend maïs.

Zij beseffen echter niet dat het hier over zeer grote korrels gaat met weinig nuttige inhoud, zodat hun aangebrachte eiwithoeveelheid voor het opkweken van de winterbijen totaal wordt overschat. Hoe dichter en hoe talrijker de maïsvelden bij de kasten gelegen zijn, hoe groter de kans dat dit gebeurt. Deze situatie eind augustus is absoluut niet ideaal voor de aanmaak van winterbijen die extra eiwit nodig hebben voor de opbouw van het eiwitvetlichaam in hun achterlijf.

Het stuifmeel van de maïs mag dan nog alle essentiële aminozuren bevatten, de totale voorraadgordel van uitsluitend maïsstuifmeel bevat drie à vier keer minder eiwit dan een gelijkaardige gordel met gevarieerd stuifmeel van insectenbloeiers. Dit zal tot gevolg hebben dat de winterbijen met een totaal onderontwikkeld eiwitvetlichaam worden opgekweekt, allicht geen waarborg voor een goede overwintering.

Het kan zijn dat mijn redenering verkeerd is en niet steunt op experiment. Welnu, wie twijfels heeft en nog nooit erge wintersterfte heeft gehad mag de helft van zijn bijenvolken begin augustus op mijn stand komen plaatsen. Welke helft zal overleven, denk je? Ikzelf kan de proef niet meer uitvoeren want ik heb geen bijen meer sinds op amper 5 meter van mijn stand een weide werd omgeploegd en er maïs in de plaats kwam. De niet-believers mogen komen bewijzen dat ik ongelijk heb, mijn stand is ter beschikking