Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 102
Jaar: 2016
Maand: Jan-Febr
Auteur : Patrick Goorix

VELDDEMO ALTERNATIEVE TEELTEN

5 1

Door nieuwe beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering is er vandaag speciale aandacht naar vergroening en gewasdiversiteit op landbouwbedrijven. Indien een gangbaar bedrijf meer dan 15 ha akkerland heeft, moet de landbouwer er vanaf 1 januari 2015 voor zorgen dat tenminste 5% hiervan ecologisch aandachtsgebied is (EAG-types: o.a. groenbedekking, stikstof fixerende gewassen, akkerranden, agroforestry,…). Om deze wijzigingen in beeld te brengen, ging er op 2 oktober 2015 een velddemo door in Paulatem, georganiseerd door het Departement Landbouw en Visserij. Vanuit Honeybee Valley werd er de nodige uitleg gegeven over de problematiek van de bijensterfte. Hierbij konden we de relatie met het drachtgebied goed in de verf zetten.

Silphie of zonnekroon

Een eerste eyecatcher was de doorlevende Silphie, beter gekend onder de naam van zonnekroon. Deze plant bereikt een hoogte van maximaal 3 m en heeft getande, lancetvormige, midden groene bladeren die in een parenvorm een bekervorm hebben. De bekervorm verzamelt de dauw en regenwater en ligt daardoor aan de basis van de populaire naam ‘cup plant’. Deze eigenschap zorgt ervoor dat de Silphie in tijden van droogte haar watervoorziening perfect kan beheersen.

5 2

De gele bloemen van de Silphie zijn enkelvoudig en slechts 6-8 cm groot en bloeit volop van juli tot september. Ze zorgt op die manier voor een mooi stuifmeel aanbod voor onze bijen. Vermeerdering van de plant gebeurt door zaad met uitzaai in april. Een koude periode is gunstig voor de kieming van de zaden.

De plant wordt aangeplant als veevoer/kuilvoer voor rundvee maar is echter ook uitstekend geschikt als voer voor konijnen, cavia’s, schapen en geiten. De plant kan regelmatig geoogst worden gedurende een periode van minstens 10 jaar en heeft vanaf het tweede jaar geen herbiciden meer nodig.

Sida of reuzenmalva

5 3

Een tweede voorgestelde interessante bijenplant is de Sida of reuzenmalva. Eveneens een meerjarige plant met lage eisen aan de standplaats. De planten bereiken een hoogte van 3 tot 4 m en worden gebruikt voor de biomassa productie en voor de Pharma industrie. Het is tevens een gunstige bijendrachtplant met een geschatte honingopbrengst van 120 kg per ha.

Yacon

Een derde voorgestelde plant is de Yacon. Het is een knolgewas die oorspronkelijk uit de Andes komt en behoort tot de composietenfamilie (Asteraceae) zoals aardpeer, chicorei en de zonnebloem. De knollen worden geplant vanaf april/mei en groeien gemakkelijk 2 m hoog. De knollen kunnen gebruikt worden in de voeding (rauw, sap, soep, salade, …) alsook als veevoeder.

5 4

Er bestaan nog geen echte mechanische methoden om de knollen te rooien, dus deze zullen we waarschijnlijk nog niet zo snel zien verschijnen op onze akkers.

Goudsbloem

5 5

Een vierde voor bijen interessante voorstelling van teelt was de goudsbloem of Calendula officinalis. Mits de nodige aanpassing van bestaande machines kunnen zowel de bloemen als zaadknoppen geoogst worden. Uit de oogst wordt de nodiger olie gehaald die heel interessant blijkt te zijn voor de cosmetica industrie. De goudsbloem kan verschillende malen geoogst worden.

5 6

Bloemenranden

Als slot werd er aandacht besteed aan de bloemenranden als leefgebied voor nuttige insecten. Deze nuttige insecten hebben positieve impact op de reductie van sproeistoffen. Het is vooral belangrijk om vooraf te bepalen welke nuttige insecten men wenst te verkrijgen in functie van de keuze van het gewas. Naar gelang die keuze worden er met de nodige aandacht bepaalde mengsels ingezaaid. Een goed beheer zorgt ervoor dat er geen dominantie is van bepaalde soorten.

We hopen dan ook dat de landbouwers de stappen durven zetten naar nieuwe teelten en op die manier hun steentje bijdragen tot een beter drachtgebied voor onze bijen. Van de voorgestelde teelten voorzie ik de meeste kansen voor bloemenranden en de Silphie.