Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 103
Jaar: 2017
Maand: Maart
Auteur : Boudewijn Coppens

VOORJAARSBLOEIERS VOOR DE BIJEN, EEN INITIATIEF VAN DE KOIV

De wilgen zijn in het voorjaar de belangrijkste nectar- en pollenleveranciers voor onze bijen. Zij geven de start voor de explosieve groei van onze bijenvolken. Niet iedereen heeft echter plaats voor een aantal wilgen in zijn tuin. Het zijn tenslotte grote struiken of middelgrote bomen.

2017 11 1

Voor wie niet beschikt over een grote oppervlakte is er een alternatief: voorjaarsbloeiende bloembollen. Die kunnen gemakkelijk ingepast worden tussen of onder de andere beplanting, zoals helleborus en bladverliezende heesters. Ook in het gazon kunnen zij worden geplant. Zij zijn de voorboden van de lente die in allerlei kleuren de nog korte dagen komen opvrolijken. In deze periode leveren zij het zo belangrijke stuifmeel voor de volksontwikkeling van onze bijen.

Deze planten zijn zonneminnend en volbrengen hun groeicyclus nog voor de andere planten hun bladeren vormen. Eenmaal het zaad gevormd sterven zij af en ruimen plaats voor vaste planten en heesters.

Gezamenlijke aankoop

De KOIV nam enkele jaren terug het initiatief om de leden een gezamenlijke aankoop van bloembollen voor te stellen. Dit is niets nieuws in onze imkerswereld, doch in plaats van de traditionele krokussen wilden we een meer gevarieerd aanbod. Dit heeft het voordeel dat een periode met slecht weer tijdens de bloei van een soort gecompenseerd wordt door de bloei van een andere soort daarna. Risicospreiding dus.

Onze keuze viel op het aanbod van een gespecialiseerd bedrijf dat verschillende bollen kweekt en mengsels samenstelt voor aanplantingen in openbaar groen. Deze mengsels zijn bedoeld om over een lange periode een aangenaam en kleurrijk voorkomen te geven aan perken en wegbermen.

Wij kochten een mengsel van krokussen, species tulpen, muscari en anemonen. Daardoor wordt de bloeiperiode gespreid tussen februari en april. Het mengsel kan ook in gazon geplant worden, maaien kan dan vanaf eind mei.

Nadat ik van verschillende imkers positieve reacties had gekregen over de esthetische waarde, en nog belangrijker, over het frequente bijenbezoek, besloot ik een proefaanplanting te doen in het najaar 2016. In enkele artikels zal ik hier het verloop van dit experiment vertellen.

Experiment

Doordat de bloei zo vroeg in het voorjaar begint is het zeer belangrijk dat het perceel zo zonnig mogelijk ligt. Ik had een strook bedekt met dolomiet op de grens tussen mijn eigendom en de weg, gericht op het zuiden, de achterzijde beschermd door een schanskorvenmuur. De grond is nooit bemest en eerder zandig, afmetingen15 x 1m. In eerste instantie heb ik de dolomietlaag verwijderd, de steentjes worden later hergebruikt. De grond werd losgefreesd en bemest met een kunstmest met een hoog K-gehalte. In mijn geval was dat een product dat door professionele telers gebruikt wordt, maar voor kleine oppervlakten voldoet elke samengestelde bloembollenmest uit het tuincenter.

Van de grond werd een bovenlaag van ± 10 cm verwijderd en apart gehouden. Het bollenmengsel werd lukraak uitgestrooid, ongeveer 350 bollen per m2. Het is de bedoeling een dicht kleurtapijt te krijgen. Dat oogt mooier en heeft ook meer aantrekkingskracht voor de bijen door het massa-effect. Tussenin werd ook een aantal heleniumsoorten geplant, 27 stuks verdeeld over verschillende soorten. De bedoeling is in de nazomer opnieuw een langere periode met stuifmeelaanbod te hebben, ter ondersteuning van de aanmaak van de winterbijen. Ook hier is bewust gekozen voor een gespreide bloei.

De bollen werden bedekt met de gereserveerde grond, daarna werd alles afgedekt met het gerecupereerde dolomiet. Dit verbetert de drainage, wat altijd belangrijk is bij bolgewassen eens zij in rust zijn. Daarnaast onderdrukt het de onkruidgroei. Oorspronkelijk stond in mijn perceel een mengsel van bernagie, klaproos en korenbloem. Ongetwijfeld zullen die opnieuw opkomen en hun bloei zal die van de bolgewassen volgen in de zomerperiode.

Tot zover een eerste verslag over mijn experiment met voorjaarsbollen. In een later artikel krijgen jullie nieuws over de bloei en ervaringen met het bijenbezoek.