LANGSTROTH

Het eerste Amerikaans wetenschappelijk werk over bijen en bijen­teelt werd geschreven door Langstroth, namelijk «Langstroth on the hive and the honey bee». Dit gebeurde na een ziekte die Langstroth doormaakte in 1852, nadat hij een brevet had genomen op zijn nieuwe kast. die toen een revolutie betekende in de bijenteelt. De toepassing van het losse raam was geboren om onsterfelijk te blijven tot op onze dagen.
Langstroth werd geboren op 25 december 1810. Hij liep college en werd dominee. Hij stierf op 6 oktober 1895.
Reeds vanaf zijn jeugd stelde hij belang in de insecten. Pas op zijn 26e jaar komt hij in kontact met de bijenteelt toen een vriend hem een stuk honingraat toonde. Hij schafte zich al spoedig een paar volken aan, ondergebracht in de toen geldende woningen, korf of korfkast.
Deze woningen vertoonden grote fouten en vooral de losse toplatten speelden hem parten. Toch stelde hij vast dat de kleine bijenruimte tussen latjes en bedekking vrij bleef. Dit gaf hem het idee hetzelfde toe te passen op de zijkanten en langs de onderkant. Zijn redenering bleek logisch; meteen werd de definitieve stap gezet naar het losse raam en de mobiele bouw. Samen met de geestelijke Sanders, had Langstroth schetsen en aantekeningen gemaakt van zijn nieuwe vin­ding vooraleer deze in de praktijk te testen. Met bijenruimte rondom en gelijke broedbak- en hoogselramen was zijn nieuwe uitvinding voltooid. doch enkel maar in theorie. Op 25 november 1851 schrijft Langstroth in zijn boek dat zijn bijenkast grote voordelen biedt aan drie soorten imkers, namelijk:

  • aan de vorsers zal het mogelijk worden gemaakt de kast van binnen te onderzoeken;
  • aan de beroepsimkers zal het gemakkelijker worden de ramen om te wisselen onder meer in verband met het maken van kunstzwer­men en andere ingrepen;
  • aan de liefhebber. die op elk ogenblik honing zal kunnen oogsten.

Hij wist ook de juiste bijenruimte te bepalen. ongeveer 6,5 mm waarop de bijen niet meer vastkitten maar ook niet meer tussenbou­wen. Intussen heeft deze kast lichte wijzigingen ondergaan maar de ramenmaat is vast op 23,2 x 44,8 cm. gebleven.
Met meer dan 500.000 Langstroth-kasten in Amerika en duizenden in het buitenland mag men zeggen dat deze kast de meest verspreide is in de wereld. Door kenners wordt Langstroth dan ook de vader van de Amerikaanse bijenteelt genoemd, terecht, want hij is een der groten die nog niet afgedaan hebben.

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.