MAJOOR VON HRUSCHKA

Dit jaar werd één der belangrijkste uitvindingen bekend gemaakt; een Oostenrijker uit Bohemen-Moravië ontdekte de honingslinger. Het was majoor von Hruschka die aanspraak kon maken op deze uitvinding die, samen met de kunstraat van Mehring (zie 1858), een ware omwenteling betekende in de bijenteeltgeschiedenis.

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.