KARL VON FRISCH

Wij menen dat wij deze datum als uitgangspunt kunnen nemen voor de bijdrage, gewijd aan Karl von Frisch , omdat zijn eerste werk van een hele reeks verscheen in dit jaar nl. «Der Farbensinn und Formensinn der Biene». Karl von Frisch , Oostenrijker, werd geboren in Wenen in 1886. Inzijn geboortestad en te München studeerde hij medicijnen en dierkun­de. In1912 werd hij privaatdocent te München. Als assistent van Prof. Hertwig werkte hij aan de Zoölogische instituten van Rostock en Breslau. In 1925 volgde hij hem te München op. Inde jaren 1930-1932 bouwde hij aldaar een nieuw zoölogisch instituut met hulp van de Rockefeller-stichting. Door zijn vele opzoekingen op biolo­gisch gebied, vooral in verband met honingbijen, heeft hij grote roem verworven. Zijn naam is onverbrekelijk verbonden met de «taal der bijen». De vele werken, opzoekingen, waarnemingen, proeven en bevindingen van Karl von Frisch beschrijven zou op zichzelf een heel boek vergen. Zijn grote persoonlijkheid blijft een lichtbaken in de verdere evolutie van de kennis van de honingbij.
Zijn grote verdienste is niet alleen dat hij verkeerde beweringen van voorgangers, waaronder von Hess en vele anderen, heeft weerlegd en rechtgezet, maar dat hij daarenboven vaste grondvesten heeft gelegd voor zijn theoriën over bloembestuiving. kleurenzin, vormen­zin, reukzin, gehoorzin. tijdzin en communicatiezin van de bij. De door ieder imker bekende bijendansen zullen wel de meest opvallende en bijblijvende kentekens zijn van von Frisch ‘s levenswerk.
Het spreekt vanzelf dat von Frisch werd bijgestaan in zijn werk door vele leerlingen, waarvan er enkele zijn die belangrijk werk hebben verricht (zie verder 1926 – 1929 – 1940) en door andere collega’s in binnen- en buitenland.

d_25_ rondedans

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.