DE BEER EN DE HONING

d_29_rovende beer

De ets is van de hand van Marcus Gheeraerts van Brugge voor de « Waerach­tighie fabulen der Dieren», geschreven door Edewaert De Dene en gedrukt in 1567 door Pieter de Clerck voor Marcus Gheeraerts. Het is een illustratie voor de fabel «De beer en de bijen»,

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.