SAMENWERKING

d_30_cicero

Deze aan HansBurgmair toegeschreven houtsnede komt voor in de door Stevner in 1531 te Augsburg gedrukte Cicero-uitgave,
Dit prachtig verlucht hoek bevat de bekende «brieven aan zijn zoon Marcus», waarin o.a. Cicero de bijen als voorbeeld stelt voor de mens: nuttig te zijn door met elkaar samen te werken in tegenstelling met de opgesloten ekster die, alleenstaande, onvruchtbaar is voor de gemeenschap .
In al zijn werken trouwens drukt Cicero steeds op het samenleven “de enen voor de anderen”

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.