EENDRACHT MAAKT MACHT

d_32_romeinse godin

De te Zurich in i539 geboren Jost Amman was een der vruchtbaarste Duitse graveurs der 16e eeuw. Hij werkte vooral te Nürenberg met Vergil Solis, zijn tekeningen ondergingen sterk de invloed van de grote Duitse schilder Albrecht Altdorfer, zijn typisch “laat-Renaissance”, vertoont een sterk Duits karakter met Italiaanse invloeden, wat men aan het frivole, de zwierigheid en de wap­perende klederen kan bemerken.
De vrouw verbeeldt de Romeinse godin van de “eendracht” (Concordia) die “sterk” maakt en daardoor voordeel opbrengt.
“Eensgezind bereiden de tengere bijtjes zich op de winter voor. Zij zamelen de edele honing in, door hun ordemacht goed bewaakt. Zij vergroten steeds hun rijk. Zij leven in goede verstandhouding en nauw verbonden. Waar de eensgezindheid bloeit daar heerst ook vrede en geluk. “

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.