OPVANGEN VAN ZWERMENDE BIJEN

Kopersnede naar tekening van Hans Bol 1582 en uitgevoerd op koperplaat bij Philips Galle te Antwerpen.
Deze prent vertoont ongeveer hetzelfde beeld van de imkerij zoals Joh. Stra­danus ze tekende rond 1600: midden een heuvelachtig landschap ziet men een Middeleeuwse boerennederzetting met imkerij. Het is zwermtijd en de gehele boerenbevolking heeft het druk met het opvangen van zwermende bijen; de enen slaan op ketels opdat de bijen zich zouden neerzetten, de anderen schep­pen met hun mes de aan de boom hangende bijentros in de korven. Links onder een strodak staan grote korven opgesteld; op de achtergrond een houten omheining met overkapt poortje waarachter zich een wijds landschap uit­spreidt; een zwerm bijen hangt hoog in de lucht. De boerenwoning bestaat uit een stenen torenhuis op de achtergrond en een schuur met stallingen in vakwerkbouw met spits strodak. Eigenaardig ook hoe graangewassen zo maar middenin op het erf geteeld worden.
Hans Bol, geboren te Mechelen, was, hoewel minder bekend dan Pieter Breug­hel. waarmede hij bevriend was, een belangrijke tekenaar van zijn tijd. Vooral Zijn landschappen en jachttaferelen in de trant van Breughel zijn zeer gewaar­deerd. Zijn werk is vooral gekenmerkt door fijne en zuivere afwerking en het eenzame dat ervan uitgaat. Bovenstaande tekening is waarschijnlijk een der prenten die hij te Antwerpen tekende voor een vogel- en dierenboek.

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.