DOODSHOOFDVLINDERS

d_34_ nachtelijk schouwspel

Dit vreemde nachtelijk schouwspel in de omgeving van Florentie werd rond 1590 door de daar verblijvende Brugse tekenaar en schilder Johannes Strada­nus of Jan van den Straeten, in beeld gebracht, De gravure valt vooral op door de warme zwoele en geladen sfeer van de uitgebeelde zuiderse zomer­avond, haar harmonisch geheel en de vreemde schijn van de door vuren verlichte omgeving, zodanig dar het geheel een spookachtig aanzien krijgt. De prent toont ons een imkerij met houten kastjes (rechts). Op het voorplein verscheidene vuren die de doodshoofdvlinders moeten aantrekken om ze ge­makkelijker te kunnen vernietigen. Imkers en ook kinderen slaan met stokken de voor de bijen zeer schadelijke vlinders dood.
Deze vlinder komt vooral veelvuldig voor in de zuidelijke landen en steelt zeer veel honing uit de korven.
De imker lokt de vlinders ‘s avonds onder een lampekap waaronder zich een puntige vlam bevindt. Ze vliegen er wild naartoe en worden gedood. Johannes Stradanus of Jan van der Straeten, een der beste Vlaamse tekenaars van zijn tijd, werkte toen te Florentië voor de rijke edellieden van die stad en was er vooral beroemd voor zijn harmonieuze en expressievolle tekeningen. die van een verbeeldingrijke geest getuigen.
Hij was een der vele kunstenaars die door zijn genie Vlaanderen in de hele wereld bekend maakte

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.