LAAT JE NIET OPJUTTEN

d_35_ beer rooft honing

Prent en tekst komen voor in het 16- eeuwse fabelboek van Giovanni Verdizotti die de Griekse en Romeinse fabels der Oudheid in het Venetiaans bewerkte en zelf. door zijn vriend Titiaan geholpen, de tekeningen ervoor ontwierp. Zijn boek “cento favole morali” of «honderd moralistische fabels» werd ge­drukt in 1586 te Venetië bij de drukker Francesco Ziletti.
De beer, die door de honger gedreven het bos verliet, vond twee bijenkorven en draaide er omheen, begon de honing op te likken die druppel na druppel uit het vlieggat, dat reeds vol honing hing, op de grond viel,
En toen hij bezig was zijn grote honger te stillen, zag een bij hem en ze beet hem in zijn oor, terwijl de andere bijen in hun nest sliepen.
Geërgerd ging hij de bij, die de korf was binnengevlucht om zich te beveiligen tegen zijn grote toorn, onmiddellijk achterna.
Hij wou tot elke prijs zich wreken over de opgelopen vernedering, wierp de korf op de grond en verbrijzelde hem met een fier misprijzen. Zo wekte hij meteen al de andere bijen die met hun scherpe beten en stekende angels hem overvielen om vernietiging van hun woning te wreken.
De beer – overstoken door de ontelbare troep met scherpe angels, die hem kwetsten zonder dat hij de gelegenheid kreeg om zich te verweren – moest bij hun eerste aanval onmiddellijk afdruipen. Terwijl hij vluchtte bekloeg hij het zich deerlijk dat hij de aanval van de eerste bij, die hem slechts een beetje aan het oor kwetste, niet kalm verdragen had.

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.