KORFBIJENTEELT

d_36_illustratie

Deze mooie illustratie komt voor in het boek van Charles Butler «Feminine Monarchie», een der beste bijenboeken over korfbijenteelt die ooit werden geschreven. Het kende zijn eerste druk in 1609 en werd herdrukt in 1623, 1634, 1673, 1690 en 1969.
De tekening toont ons een stuk honigraat waarop de 4 soorten bijen zijn afgebeeld:
Princeps: koning of koningin of, volgens de middeleeuwse mens, de bijzonder­ste.
Duces: de hertogen of «leiders» waarmede waarschijnlijk de oudere werkbijen bedoeld werden.
Plebs: het «volk» een Romeinse benaming voor het onontwikkelde volk, hier bedoelt men de «gewone werkbij».
Ivertes (of 1nertes) fuci: de niets-voortbrengende darren of mannelijke bijen. Omheen de raat zien wij de Latijnse woorden: Solertia et Labore, Socordiam Luimus of vrij vertaald ongeveer: door onze bedrevenheid (bekwaamheid) en werklust vergoeden wij hun luiheid of laksheid of onverschilligheid, waar­schijnlijk doelend op de darren. De tekst onderaan is als volgt vertaald: Deze eigenaardige bouwsels, gemaakt met de grootste weelde, lijken niet zonder reden voor sommigen op wonderen, maar zij kunnen nog met meer reden de «oorzaken» van die wonderen aanzien: een bij is verstand en ijver. Dat maakt ze niet tot wonderen wat dat betreft: want wat kan ijverig verstand niet bewer­ken of verwezenlijken?

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.