HOLLANDSE TUIN MET BIJENSTAND

d_37_hollandse tuin

Hollandse tuin met bijenstand. Een gravure voorkomend uit: ”Alle de wer van Jacob  Cats” 17e eeuw.

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.