SCHAPEN EN BIJEN

d_38_hofgedachten

Kopergravure uit «Hofgedachten» van Jacob Cats (1577-1660), gedrukt te ‘sGravenhage in 1656. Zij stelt een herder voor die terzelfdertijd de schapen hoedt en de bijen in de gaten houdt.

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.