WERKZAAMHEDEN VAN DE LANDMAN

d_39_verheerlijking van het boerenleven

Deze 18e eeuwse kopergravure diende tot illustratie van een ons onbekend boek over «Georgica» of de «Verheerlijking van het boerenleven» door Publius Vergilius Maro, geschreven in de 1e eeuw vóór Christus.
Zij werd ontworpen en gesneden door de toen in Amsterdam verblijvende Fransman Bernard Picart (1673-1733) een zeer bekend prentontwerper van die tijd.
Alle werkzaamheden van de landman: het bewerken van de grond, de oogst, de wijnbouw. de bijenteelt, het  fruitpluk ken en de veeteelt. zijn hier op één prent voorgesteld midden een prachtig Romeins landschap. 
Wat de akkers veilig maakt, onder welk gesternte men de grond moet omploegen en de wijnstok tegen de olm aanvleien. welke zorg men aan runderen moet besteden en hoe vee moet worden verzorgd, hoezeer men ‘t oog moet houden op de bijen die de spaarzaamheid betrachten», dit is het onderwerp van deze zang. Links op de prent ziet men aan de voet van een palm twee bijenkorven opgesteld, een zwerm verlaat een der korven terwijl enkele op bekkens slaande figuren trachten de zwermende bijen te doen hangen aan de palmboom. Achter een palm een beeld van de bosgod Pan met fluit.

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.