ZWERMEN LATEN VALLEN

Deze romantische kopergravure komt voor in «La Maison rustique», Paris 1775, van Sieur Liga, chez Cumblot, rue St -Jacqucs près St- Yves of « Eco­nomie générale de tous les biens de campagnes»,
Deze prent komt waarschijnlijk uit een vroegere Vergilins-uitgave en toont ons verschillende handelwijzen bij het afkomen van zwermende bijen.
Er wordt aangeraden de bijenkorven in de schaduw van lage bomen en hout­gewas te plaatsen, zodat de zwemen zich dichtbij kunnen neerzetten. Van zodra de zwermende bijen de korf verlaten slaat men met pannen, kerels of bekkens op elkaar opdat de zwerm zich spoedig zou neerzetten, oplettend dat men daarmede niet begint vooraleer alle bijen de korf verlaten hebben, ook mag men niet te hard slaan, noch zoals sommigen met een arquebux (soort geweer) in de lucht vuren, daar de bijen door te groot lawaai op de vlucht slaan en ver wegvliegen, denkend dat een onweer op komst is. Her beste middel om de zwerm te doen vallen is hem echter met een borstel met water te besprenkelen, waardoor hij lager tegen de grond vliegt en zich op struiken neerzet.

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.