LA MAISON RUSTIQUE

d_43_ landelijk werkboek

«La maison rustique»

Een landelijk werkboek dat regelmatig richtlijnen gaf voor de gewone landar­beider. De onderwerpen waren zeer praktisch gekozen uit de bezigheden en gewoonten van de landlieden: veeteelt, bijenhouden, bloemen en planten kwe­ken, boomgaard verzorgen, geneeskundige kruiden bespreken enz. Het was zeer dikwijls het enige boek in het huisgezin en werd dan ook veel geraad­pleegd.
Bijgaande kopergravure, van 1798, uit “La nouvelle maison rustique, ou économie rurale» par J. F. Bastien (Paris) , toont ons allerhande materialen in verband met bijenteelt: korven, kasten, korfmessen, observatiekast en een paar werkwijzen: zwermen vangen en een korf afkloppen.

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.