BIJEN ALS VERDEDIGINGSMIDDEL

d_45_de bijen van vicaro

De bijen van Vicaro. « … Koning Alfonsus. de stad Vicaro belegerende, dreef de bewoners tot aan het kasteel terug. Deze vonden aldaar verscheidene bijen­korven en wierpen die zelf naar beneden op de belegeraars.
Deze bijen, ver­toornd, terwijl zij uit hun woningen verjaagd werden, vielen de soldaten aan, en staken hen met zoo veel woede, dat zij verplicht waren in zulk een overhaasting terug te trekken, alsof de belegerden een uitval met drie of vier duizend man deden.”
Uit «Beroemde dieren”, A. Antoine 1912.
Orosius verhaalt dat de inwoners van Tanli in Afrika, bijenkorven naar bene­den wierpen op de Portugezen, op het ogenblik dar deze de stad wilden bestormen.
De Zweden werden op dezelfde wijze voor Andernach terug gedreven, door bijenkorven, die men van de vesting naar beneden wierp.

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.