BEROKEN OP ZIJN ITALIAANS

d_46_beroken

Deze prent is ontleend aan het titelblad van een oud Italiaans boek van de 18e eeuw over bijen.
Men merkt zeer goed de Italiaanse manier van beroken van die tijd: een bundeltje houten takjes werd in brand gestoken, de rook werd dan naar beneden , in of over de kast geblazen.
De bijenwoning is een houten bakje met schuin dak, ongeveer zoals deze die nu nog hier en daar in Provence gebruikt worden,
Op de 16e eeuwse prenten komen deze kasten ook al voor, zo op een gravure van Stradanus rond 1570 in de tijd toen hij nog in Florentië werkte .

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.