KAMERGELEERDEN

d_47_ pastorales

Deze fijne spotprent over de bijen verscheen op 15 juni 1845 als plaat 6 van de serie «Pastorales» of «Landelijke gebeurtenissen» in het politiek-satirisch Parijse weekblad«Charivari», een nu nog in kunstmiddens zeer gekend en gezocht tijdschrift van de 19e eeuw.
Honoré Daumier, de tekenaar van deze lithographie of steendruk, was zeker de geniaalste en grootste tekenaar van die tijd. Geboren te Marseille in 1808 leefde hij te Parijs in grote armoede en werkte bijna uitsluitend voor tijdschrif­ten waarvoor hij karikaturen en spotprenten tekende.
Hij tekent op vlotte en speelse wijze met een sterk «Clair-obscure» kontrast en hekelt vooral de «Bourgeoisie» en reactionaire geldmachten van die tijd, die het volk in armoede lieten. Hij stierf te Valmondois in 1879, in de grootste armoede.
Op deze prent merkt men duidelijk zijn ongenadige en vlijmende spot met de «rijke heertjes voorzien van een hoge hoed» die de natuur eens van dichtbij willen bestuderen doch alleen maar boekenwijsheid bezitten en niets van de praktijk uit het dagelijks leven afweten.

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.