HET VANGEN VAN BEREN IN RUSLAND

d_11_het vangen van2

 

 

Deze kopergravure komt voor in het vierde boekdeel van de economische encyclopedie van D. Johann Georg Krünitz, getiteld «Baum-Biene». Het werd uitgegeven te Berlijn door Joachim Pauli in 1783.

Dit deel bevat 816 bladzijden en is aangevuld met 30 ingeplakte bladen waarop gravures voorkomen, met betrekking tot de woorden van het boekdeel, hier «boom» en «bij».

De gravure stelt één der valstrikken voor waarmede de imker trachtte de beren te vangen die zijn volken roofden. Zo ziet men:

-Op figuur 164

a)  de klimmende beer,

b)  de stam waaraan de val is vastgemaakt,

c)  de klem die op het voetberd is aangebracht, dat op zijn beurt vastzit aan de dekplank van de bijen woning,

d)  de tak, die los komt wanneer de beer het deksel openbreekt.

– Op figuur 165:

a)  de bijen woning,

b)  de gevangen beer, die zich op de weegschaal bevindt,

c)  de balk of zware tak,

d)  de steen die als tegengewicht dienst doet,

e)  lange scherpe spiezen uit ijzer of hout waorop de beer terechtkomt als hij naar beneden springt,

f)  de russische bijenhouder die met pijlen de beer beschiet

Uittreksel uit het boek “Geschiedenis van de Bijenteelt” door O. Goens en J. Maes. Een uitgave verzorgd door de Koninklijke heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, Brugge.