Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 100
Jaar: 2014
Maand: Januari – Februari
Auteurs: Freddy Franck

COURGETTE, CUCURBITA PEPO

De courgette, ook wel mergpompoen genoemd, behoort tot de komkommerfamilie (cucurbitaceae), net zoals de komkommer, de augurk, de meloen en de pompoen. De courgette is afkomstig uit Midden- en Zuid-Amerika. Van daar verspreidde hij zich naar de rest van de wereld. Interessant is dat deze eenhuizige plant moet bestoven worden, dit in tegenstelling tot de komkommer. Onze honingbijen zijn zeer sterk geïnteresseerd in zowel de vrouwelijke als de mannelijke bloemen. Beide bloemtypen leveren veel nectar.

De courgette kan zowel in volle grond als onder beschutting gekweekt worden. In dit artikel beperken we ons tot de buitenteelt. Om van een rijke oogst, gespreid over een ruime periode, te genieten moet men rekening

2014 4 1

houden met een aantal teelttips.

Vooreerst is het belangrijk dat er gestart wordt met kwaliteitsplanten. De vertegenwoordigers van de komkommerfamilie kruisen onder elkaar, zodat de planten afkomstig van zelfgeoogst zaad niet meer raszuiver zijn.

De meeste rassen in de handel zijn bovendien hybriden. Koop daarom regelmatig nieuw zaad. Zaai de zaden op een warme (20°C) beschutte plaats in een niet te natte potgrond. Na opkomst mag de temperatuur afnemen en het water geven toenemen. Voor de voorjaarsteelt is buiten zaaien geen optie.

Plant na 15 mei één courgette per m² op een worteldoek in een humusrijke, voedzame en kruimelige grond. Plaats gerust één of twee stokken aan de plant en zorg ervoor dat de korte hoofdstengel regelmatig omhoog gebonden wordt.

De courgette zal langer doorgroeien, heeft minder last van schimmels op blad en vrucht, de bestuiving is beter en de vruchten kunnen makkelijker geoogst worden.

Oogst de vruchten met een scherp mes als ze klein zijn (max. 30 cm en 350 g). Grote vruchten doen de groei stilvallen. Ook mogen vanaf begin augustus de oudere bladeren verwijderd worden.

Laat van de bladstelen ruim 20 cm over. Te kort afknippen veroorzaakt rotting. Een tiental uitgegroeide bladeren overhouden is voldoende. De plant vraagt veel water. Geef dit best aan de voet van de plant en niet op de bloemen en de bladeren. Een bloempot ingraven als waterreservoir is prima. Hierin kan je ook regelmatig vloeibaar mest (vb. 2 g roze korrel 16-9-20/l, CAMPO) doseren.

De bestuiving verloopt het best bij een luchtvochtigheid van 70-80%. Verwijder onmiddellijk misvormde vruchten en inspecteer de planten regelmatig op ziekten. De vruchten worden vaak aangetast door de grauwe schimmel en de bladeren hebben nogal last van echte meeldauw. Om de twee weken een behandeling met spuitzwavel kan helpen.

Verwar de grijze plekken die van nature voorkomen op de bladeren niet met meeldauw. Meeldauw vormt ronde, witte, poederachtige vlekjes op de bladeren die snel te verwijderen zijn. Ook bladluizen zorgen voor problemen. Vooral omdat ze drager zijn van verschillende virusziekten.

Indien een behandeling noodzakelijk is, kies voor bijvriendelijke biologische insecticiden. De door virussen aangetaste planten groeien traag en zowel de bladeren als de vruchten zijn misvormd. Verwijder best de aangetaste planten zo snel mogelijk uit je tuin. Vaak worden virussen verspreid bij het oogsten van vruchten. Ontsmet daarom je oogstmes met melk voor het afsnijden van een courgette.

Om het oogstseizoen te verlengen kan nog in juni buiten gezaaid worden. De oogst kan dan doorgaan tot de eerste vorst.