Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 103
Jaar: 2017
Maand: juli-augustus
Auteur : HBV

AZIATISCHE HOORNAAR IN OUDENAARDE

Op 1 mei werd een Aziatische hoornaar (Vespa velutina) gevonden in Oudenaarde door Roger De Vos. Deze uitheemse wesp is voor de mens ongevaarlijk, maar betekent wel een gevaar voor de imkerij. De Aziatische hoornaar staat daarom op de Europese lijst van te bestrijden exoten.

De Aziatische hoornaar heeft veel gelijkenissen met de inheemse wespensoorten. De koningin overwintert onder de grond of op een beschutte plek en gaat in het voorjaar op zoek naar een geschikte nestplaats. Daar bouwt ze een kolonie uit en maakt een grote bolvormige constructie van papierachtige substantie. De wesp voedt zich met andere insecten, rupsen, overrijp fruit en ‘afval’ uit de natuur. Hetgeen de Aziatische hoornaar uniek maakt is dat ze ook honingbijen durft te gaan vangen aan de ingang van een kast. En als deze kast voldoende verzwakt is zal de Aziatische hoornaar het niet nalaten om ook in de kast bijen en broed te gaan roven om haar eigen nakomelingen mee te voeden. Dit gebeurt vooral in het najaar, wanneer de andere voedselbronnen schaars worden.


Verspreiding

De Aziatische hoornaar werd in 2004 in Frankrijk binnengebracht met een lading Chinees aardewerk. Sindsdien verspreidt ze zich elk jaar verder. In november 2016 werd een eerste nest in Wallonië (Guignies) aangetroffen en vernietigd. Ook in het noorden van Frankrijk wordt ze reeds jaren waargenomen. Het Natuurhistorisch museum in Parijs heeft berekend dat de grens van het leefgebied van de hoornaar elk jaar met 60 km opschuift. De recente vondst in Oudenaarde geeft aan dat al zeker één koningin op zoek was naar een nestplek in Vlaanderen.

Melding en bestrijding

Het is van het grootste belang heel alert te zijn en de Aziatische hoornaar op te sporen. Een efficiënte vernietiging van de nesten en koninginnen kan haar verspreiding immers serieus inperken en vertragen. Maar het heeft geen enkele zin om massaal wespen te gaan vangen! Bijvoorbeeld met biervallen. Wespenvallen zijn immers niet selectief en ook gewone wespen en de Europese hoornaar worden hiermee weggevangen. Zij zijn rechtstreekse concurrenten van de Aziatische hoornaar en hun aanwezigheid zorgt ervoor dat de Aziatische hoornaar moeilijker voedsel vindt en zich niet zal kunnen vestigen. Wanneer we ook alle inheemse wespen zouden wegvangen, geven we de Aziatische hoornaar als het ware vrij spel om zich te komen installeren aangezien er voedsel in overvloed aanwezig zal zijn voor hen.

In de lente zijn de koninginnen nog op zoek naar een geschikte nestlocatie. Het is dan ook moeilijk de hoornaar te vinden. Tegen het einde van de zomer, wanneer de nesten een diameter van meer dan 50 cm kunnen bereiken, is het makkelijker om deze op te sporen. De nesten bevinden zich vaak hoog in een boom. Mocht je een Aziatische hoornaar aan een bijenvolk waarnemen kan het nuttig zijn om deze niet meteen te doden, maar om via deze werkster het nest te traceren. Het vernietigen van het volledige nest is de meest efficiënte bestrijdingsmethode. Hiervoor dien je de hulp van de brandweer in te roepen.

Indien je vermoedt een Aziatische hoornaar te hebben gespot, mag je ook contact opnemen met Dries Laget (dries.laget@ugent.be) voor verificatie.

Onderscheid tussen de Aziatische en de Europese hoornaar: https://waarnemingen.be/exo/be/nl/8807.pdf

Bron: http://www.honeybeevalley.eu/newsflash/de-aziatische-hoornaar-een-nieuwe-predator-aan-de-deur

2017 33 1

 

2017 33 2