Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 98
Jaar: 2012
Maand: September
Auteurs: Dirk Desmadryl

 HUTTENTUT

Huttentut. Ooit van gehoord?

Hottentotten uit Zuid-Afrika, jawel die kennen we allemaal. Maar we hebben het wel degelijk over huttentut (Camelina sativa), ook nog dederzaad, vlasdodder of vlasdotter genoemd. Het is een plant uit de29 1familie van de kruisbloemigen (Brassicaceae), die over het gehele noordelijk halfrond in het wild voorkomt en waarschijnlijk afkomstig is uit West-Azië. Huttentut groeit gemakkelijk op arme en verzilte grond, die zelfs niet omgeploegd hoeft te worden en er is geen bemesting nodig.

De plant ontkiemt en groeit heel snel en onderdrukt daardoor het onkruid, zij heeft ook weinig water nodig en verbetert de bodemstructuur. De bladeren zijn gaafrandig of getand, de onderste steelvormig versmald, de bovenste geoord of met pijlvormige voet halfstengelomvattend. De plant heeft weinig opvallende kleine bloemen met lichtgele kroonbladen. Ze bloeit in juni en wordt door verschillende soorten insecten bestoven. Volgens de literatuur is het eveneens een erg geliefde bloem voor de bijen en levert ze heel wat nectar.

De vruchten zijn rond tot eirond, 5-10 mm lang, met een harde wand; de zaden zijn 1-2,5 mm lang. De stengels van de plant zijn geschikt voor het maken van bezems. Vroeger werden de kleinere stukjes ook gebruikt als een soort schuursponsje. Uit de zaden wordt olie geperst.
De olie kan gebruikt worden voor olielampen, spijsolie, bakolie en soms als smeermiddel. Tegenwoordig is er belangstelling voor toepassing als tweede generatie biodiesel. Op 23 november 2009 was KLM de eerste luchtvaartmaatschappij die gedeeltelijk (één van de vier motoren) een vliegtuig met passagiers liet vliegen boven Nederland op biokerosine van deze plant. Een bioboer uit onze omgeving heeft dit voorjaar huttentut gezaaid.

Natuurlijk waren we er als opportunistische imkers bij om er een paar bijenkasten te plaatsen. Men spiegelde ons immers een rijke honingopbrengst voor en na de desastreuze lente leek dat toch wel goed meegenomen. Helaas, het viel helemaal tegen, het weer was en bleef op zijn Belgisch met regen en wind, en de bloei was van korte duur (10 dagen). En in plaats van honing te oogsten, moesten wij de bijen gaan bijvoederen.

Huttentut, het beloofde een exotisch avontuur te worden dat zelfs het koolzaad zou overstijgen. Maar misschien heeft iemand betere ervaringen in andere weersomstandigheden. Alhoewel, zoveel huttentutten lopen er bij ons niet los.

Foto: Dirk

29 2