Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 95
Jaar: 2009
Maand: November
Auteurs: Aloïs Schotanus

GEURSIGNALEN

De geur van boodschappen van nestgenoten, verwerkt het bijenbrein op een andere wijze dan de geur van drachtbronnen. Bijen hebben een sterkontwikkelde reukzin die zij o.m. gebruiken om voedselbronnen op te sporen en hun nestgenoten daaromtrent te informeren. Wetenschappers van de Vrije Univ. Berlijn en van het Bernstein Center for ComutionaL Neuroscience hebben nu ontraadseld hoe bijen de geuren van deze twee geurcategorieën van elkaar kunnen onderscheiden.

De geurstoffen worden waargenomen met de antennen. Daar reageren zenuwcellen op het contact met die geurmoleculen en leiden elektrische signalen verder naar bepaalde gebieden van de hersenen. Aan de hand van de aard en de intensiteit van de geurmoleculen waarmee de zenuwen geprikkeld worden, kan de bij de geur identificeren.

De vorsers achterhaalden dat die geurinformaties langs twee verschillende wegen in de gepaste hersenregionen geraakten: langs het ene pad werden de eenvoudige geuren verwerkt; langs de andere weg werd de geurinformatie van complexe geurmengseLs getransporteerd.
Bloemengeuren zijn samengesteld uiteen veelvoud van geurcomponenten, terwijl communicatiesignalen die in het nest circuleren, zeer eenvoudig gestrucrureerd zijn.

Door verschillende verwerking van deze beide geurtypes in de hersenen, kan de bij meteen het onderscheid maken tussen de geuren betreffende voedselinformatie en dew, geursignalen van haar nestgenoten.

1_bio_geur