Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 103
Jaar: 2017
Maand: april
Auteur : Marcel Cuylaerts

BESTUIVINGSTECHNIEK

Op 25 januari laatstleden is onder auspiciën van AVIB op de veilingsite in Hoogstraten voor een honderdtal aanwezigen de voordracht ‘Bestuivingstechniek’ doorgegaan. Een zeer interessante uiteenzetting door Roeland Segers, beroepsbestuivingsimker uit Nijmegen. De voordracht bevatte twee delen, het eerste gedeelte ging hoofdzakelijk over de imker en de teler, na de pauze belichtte de spreker het belang van de solitaire bijen, met als hoofdrolspeler de metselbij.

Imker en teler
Voorafgaand aan de plaatsing van de bestuivingsvolken maken de imker en teler afspraken.
•    Betreft het een serre, kas of moet er in open gebied bestuiving doorgaan is een eerste vereiste om te weten.
•    Welk gewas moet bestoven worden?
•    Waar moeten de volken geplaatst worden?
•    Aantal volken en het tijdstip van levering.
•    Als bestuiversimker zorg je ervoor dat je gezonde bijen levert die niet agressief zijn, denk aan het personeel dat in de kas of serre moet werken.
•    Er wordt een vergoeding afgesproken waarbij het belangrijk is dat het voor beide partijen rendabel blijft. Immers hobbyimkers kunnen weleens onder de prijs gaan waarbij beroepsimkers dikwijls het onderspit delven wat betreft de toekenning van de opdracht. Dit omdat de hobbyist niet de nodige onkosten heeft zoals de beroepsimker.
•    Spreek zeker vooraf hoe het zit met de gewasbescherming. Worden er sproeimiddelen ingezet tijdens de bloei van het gewas, is het product schadelijk voor bijen, wordt er door de teler verwittigd wanneer hij gaat sproeien en dies meer?
Sommige telers gaan voor een bestuivingsmix. Dat wil zeggen dat er verschillende insecten worden gebruikt om het gewas te bestuiven. Hommels, solitaire bijen en honingbijen kunnen samen gebruikt worden. Bestuiven met alleen hommels bijvoorbeeld is niet effectief. Welke bestuivers er geplaatst worden, is een beslissing van de teler. Zorg ervoor dat je je nooit degenererend over zijn manier van werken uitlaat (omdat je alleen met honingbijen werkt bijvoorbeeld).
Wanneer het bestuivingsmix betreft (hommel, metselbij en honingbij), kijken we naar het fysieke aspect van de bestuiver, bv. heeft het gewas een insect met lange tong nodig? Is bloemvastheid een pluspunt? Is poetsgedrag en eetgewoonte van belang? Kan de mogelijkheid bestaan dat men bijvoer moet geven? Hier moet duidelijk over nagedacht worden. Al deze zaken worden doorgenomen met de teler en geven een beeld weer met wat men bezig is en zal zijn.2017 18 2

Solitaire bijen
Het tweede gedeelte van de voordracht ging over een andere bestuiver uit de bijenfamilie, namelijk de metselbij, in het bijzonder de rosse metselbij (Osmia bicornis) en de gehoornde metselbij (Osmia cornuta). Deze bijen worden gekweekt door de voordrachtgever en ingezet in de bestuivingsmix waarvan sprake.
Wat zijn de voordelen bij het gebruik van metselbijen?
•    Ze dragen het stuifmeel op hun buik waardoor een gemakkelijk contact wordt gemaakt met de stamper van een bloem.
•    Ze landen bij het aanvliegen van de fruitbloemen van pruim, kers, peer en appels direct op de meeldraden van de bloem. Een bloembezoek is dan ook vrijwel direct een succesvol bestoven bloem.
•    Ze beginnen vroeger met vliegen en eindigen later op de dag dan honingbijen (vooral de gehoornde metselbij).
•    Ze vliegen bij bewolkte hemel en bezoeken meer bloemen per minuut dan honingbijen.2017 18 1

Volgens Roland Segers is het kweken van deze solitaire bijen niet zo moeilijk. Voor teeltwijze en aankoop van materiaal verwijs ik naar de website van de spreker www.debijen.nl