Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 102
Jaar: 2016
Maand: mei
Auteurs: dr. Pia Aumeier

HOGE TORENS*

Voor veel imkers is het een heikele opdracht om lege honingramen te overwinteren. Honingresten en wasmotten maken het moeilijk. Daarentegen geven onbebroede, lege honingramen geen problemen indien ze zuiver en droog zijn, en je moet geen maatregelen voorzien tegen de wasmot.

De gebruikelijke methode
Dikwijls worden honingramen, nog nat van honingresten, onmiddellijk na het slingeren opgeslagen en bewaard. Wie zo tewerk gaat moet de gevolgen dragen. De geur van gistende honing lokt mieren aan, die zich tegoed doen aan de zoete resten.
Anderen laten de honingramen uitlikken door de bijen in de omgeving van de bijenstand. Maar ook dit vraagt om problemen. Eenmaal de smaak te pakken, gaan de bijen op rooftocht en maken het leven van zwakke volken en imker zuur.

PIA1

Op de broedkamers staat een toren met uitgeslingerde ramen.

Het alternatief
Gebruik de hebzucht van de bijen tot je voordeel! Bijen lusten honing. Geslingerde ramen kan men snel en zonder gevaar voor roverij laten uitlikken in de kast zelf. En dat zonder koninginnenrooster of folie en zonder de ramen nat te maken. De truc: we vergroten de afstand tussen het broednest (met koningin) en de te reinigen honingramen. De kleinste restjes honing worden opgekuist en terug opgeslagen dicht tegen het broednest.

Zo werkt het
Direct na de laatste honingoogst wordt bovenop de broedkamers een romp gezet met de geslingerde lichte honingramen. Ongeveer drie weken later wordt deze romp, bij de routinematige raatvernieuwing van midden augustus, gebruikt als bovenste broedkamer, waarbij de onderste broedkamer met oude bebroede ramen wordt weggenomen.
Vervolgens worden alle overblijvende honingramen boven een lege romp op sterke volken geplaatst (zie foto hiernaast). De bijen poetsen de ramen in drie tot vijf dagen. Daarna kunnen de rompen met de propere, droge en bijenvrije honingramen weggenomen worden. Deze moeten in de opbergplaats niet beveiligd worden tegen mieren of wasmotten. Voor de winter stapel je ze dan tot rompentorens met onderaan een roosterbodem. De vlieggaten worden dichtgemaakt met schuimstofstroken (bijen zijn ook geïnteresseerd in lege ramen) en muizenroosters (muizen ‘spelen’ graag).

PIA2

Na vijf dagen zijn de raten vrij van honingresten.PIA3Indien geen lege romp wordt gebruikt tussen het volk en de honingramen, wordt het poetsen minder zorgvuldig uitgevoerd.