Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 101
Jaar: 2015
Maand: mei
Auteurs: dr. Pia Aumeier

EEN RAAMPJE WORDT EEN VOLK

Het is ongelooflijk hoe weinig broed er nodig is om een volk te kweken. Wie nu een raam wegneemt, heeft in de herfst een sterk volk.

De gebruikelijke methode
Hoe meer broed, hoe beter. De meeste imkers starten een aflegger met zoveel mogelijk broedramen. Dikwijls wordt het broed gelijkmatig verdeeld tussen de aflegger en het achterblijvende moedervolk. Wie een volk voor het maken van een aflegger zo verzwakt heeft ook geen sterke honingproducent meer. En die reuze afleggers veroorzaken ook nog last: ze eten en broeden sterk, kweken veel varroamijten en willen in september zelfs zwermen.

Het alternatief
Eén broedraam volstaat. Zoek uit het moedervolk , vóór midden mei, een raam goed voorzien van broedcellen en opzittende bijen, en maak hiermede een aflegger.

En zo werkt het
Kies een broedraam met langs beide zijden drie vierden werksterbroed. Bovendien moeten eieren en jongste larven, een handsvol groot, aanwezig zijn, waaruit de bijen een nieuwe koningin kunnen laten geboren worden. Is tenminste iedere raamzijde voor de helft bezet met bijen is ook het nodige personeel voor de aflegger aanwezig. Belangrijk is de raamschikking van de aflegger: het broedraam direct tegen de rand, daarnaast een waswafel, en dan een voederraam. Het voederraam kan vervangen worden door maximaal 1 liter vloeibaar voeder. Een scheidingsraam of vulblokken zijn overbodig.
De aflegger wordt tenminste twee kilometer van het moedervolk opgesteld, anders keren de vliegbijen onverwijld terug naar het moedervolk. Het vlieggat wordt met een strook schuimrubber afgesloten. Slechts een bijenbrede spleet blijft open langs de kant waar het broedraam hangt. En nu vier weken wachten.

Het resultaat
Wanneer je na 28 dagen terugkeert op de buitenstand zijn alle werksters geboren en actief in het volk. De koningin is van haar bruidsvlucht teruggekomen en voor een week aan de leg. Is alles perfect gelopen is er reeds gesloten broed aanwezig, het resultaat van een succesvolle paring. Is de bruidsvlucht verkeerd afgelopen , wordt het moerloos volkje eenvoudig in een ander volk of volkje gehangen.

Nu aan de slag
De koningin is in een klein volk gemakkelijk te vinden, nu zoeken en merken.
Daar er nog maar weinig verzegeld broed is, is het nu het gepaste tijdstip om iedere met bijen bezette raamzijde met 15% melkzuur te besproeien.
Indien gewenst kan de aflegger terug naar de thuisstand gebracht worden. Liefst bij avond wanneer alle vliegbijen in de kast zijn teruggekeerd.

Voederen, uitbreiden, behandelen
Gedurende het verdere verloop van het bijenjaar wordt het vlieggat steeds zeer klein gehouden. Alle twee tot drie weken geeft men, indien nodig, wat voeder of een nieuw voederraam langs de rand. Van zodra een wasraam opgewerkt is, wordt een nieuw wasraam gegeven in het midden van het broednest. Zo bezet het volk stilaan de volledige kast. In september wordt opgevoederd en behandeld tegen varroa. In het volgende voorjaar halen zulke volkjes gemakkelijk grote productievolken in. Het zijn sterke volken voor de honingoogst … afkomstig van één enkel raam.

Deel1 Foto1
Foto 1: Eén broedraam is voldoende om een nieuw volk te maken. Let op de aanwezigheid van open broed.
Deel1 Foto2
Foto 2: Zo ziet de broedaflegger er in het begin uit: aan de rand het broedraam, dan een waswafel en vervolgens één of twee voederramen.
Deel1 Foto3
Foto 3: De vliegopening wordt zeer klein gehouden.

Bovenstaand artikel is  uit Deutsches Bienen-Journal van 5/2011 onder de titel “Eine Wabe ergibt ein Volk” . Met dank aan de auteurs en de redactie van DBJ voor het verlenen van de toelating het artikel te publiceren.