Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 101
Jaar: 2015
Maand: mei
Auteurs: dr. Pia Aumeier

GESELECTEERD NAGESLACHT

De gebruikelijke methode
Afleggers van steeklustige volken geven steeklustige volken. Voor nieuwe koninginnen willen imkers wel goed geld op tafel leggen. Maar het invoeren van een duurbetaalde koningin loopt niet altijd goed af. Veiliger is nog niet geboren koninginnencellen te gebruiken. Maar dat vraagt ook veel zorg en moeite. Beter en eenvoudiger is zelf koninginnen te telen, bovendien met minimaal materiaal.

Het alternatief
Iedereen heeft volken die niet voldoen wat betreft zachtmoedigheid, zwermdrift of honingopbrengst en dus niet geschikt zijn voor het maken van afleggers. Maar dat is geen beletsel voor koninginnenteelt van eigen streek. Uiteindelijk is een enkel goed volk, op eigen of op de stand van een bevriende imker, voldoende om geen vreemd materiaal te moeten gebruiken.

En zo werkt het
Maak een eenvoudige broedaflegger zoals beschreven in het artikel “Een raampje wordt een volk”.
Maak een “larvenwieg” door een plastic omlarfdopje van de imkerhandel met bijvoorbeeld secondelijm op een paperclip te kleven.
Negen dagen na het maken van de broedaflegger alle doppen breken. Een koningin kan nog niet geboren zijn. Tegelijkertijd is er geen open broed meer in de broedaflegger, zodat het volkje “hopeloos moerloos” is, en bereid is iedere larve met vreugde aan te nemen. Uit het geselecteerde volk wordt een geschikte larve met een omlarfnaald naar het omlarfdopje verplaatst. Steek drie of meer belarfde dopjes met de opening naar onder tussen het overgebleven gesloten broed.
Vier weken later is in de regel in iedere aflegger een koningin geboren, die haar rivalen gedood heeft, op bruidsvlucht is geweest en nu aan de leg is.
Vijf weken na het maken van een broedaflegger hebt u een jong volk met een koningin naar keuze.

Deel2 Foto1
Deel2 Foto3
Deel2 Foto5
Deel2 Foto2
Deel2 Foto4
Deel2 Foto6
Zoek een geschikte larve uit. De larve in de groen omrande cel heeft de juiste grootte (Foto 1).
Gebruik een omlarfnaald om het larfje te verplaatsen (Foto 2) naar het omlarfdopje (Foto 3), dat op een paperclip is gekleefd (Foto 4). Steek de dopjes met de opening naar onder in de raat (Foto 5). De rest doen de bijen (Foto 6).

Bovenstaand artikel is  uit Deutsches Bienen-Journal van 7/2011 onder de titel “Der Trick mit der Klammer”. Met dank aan de auteurs en de redactie van DBJ voor het verlenen van de toelating de artikels te publiceren.