Bron: Maandblad van de Vlaamse Imkersbond
Jaargang: 98
Jaar: 2012
Maand: Juni
Auteurs: David Van Delm

STARTEN MET EN PROPERE LEI

In de hedendaagse bijenteelt is het niet meer zozeer de bedoeling om een moer in een volk te brengen, maar eerder om bijen naar de moer toe brengen. We streven immers naar volksverjonging. We laten het oude volk achter en beginnen met een propere lei.

Kunstzwerm maken
De zekerste methode, of het nu gaat om een bevruchte of onbevruchte koningin, is het maken van een kunstzwerm (zie rotatiemethode).
• Veeg 2,5 kg jonge bijen (mag van verschillende volken), van ramen uit de honingzolder of broednest (rooster gebruiken) in een kunstzwermkist of in de multifunctionele bodemkamer (zie ontwerp VVCB W. Ramon en D. Van Delm, Maandblad van de Vlaamse Imkersbond, juliaugustus 2010, p. 11).
• Deze naakte kunstzwerm krijgt een varroabehandeling. Vergeet niet tijdens dit verblijf een weinig suikerdeeg toe te dienen.

In kast met koningin

 

17 1

 

• Na 24 uren breng je de kunstzwerm in één romp (vb. Duits-normaal) met kunstraat en minstens één raam met honing en stuifmeel, en/of je voedert bij met vloeibare suiker.
• In het midden tussen de ramen hang je het kooitje, afgesloten met suikerdeeg (zonder begeleidende bijen, maar wel het plastiekje wegbreken!). De bijen zullen zich enthousiast verplaatsen naar de koningin, we brengen dus op die manier de bijen naar de koningin toe.
• De kast wordt gesloten en één tot twee dagen in een donkere, koele kelder geplaatst waarbij je dagelijks een spuitje water toedient langs de verluchtingsrooster. Je mag ook deeg op de toplatten leggen of voeren met suikerwater tijdens de opsluiting. Dit bevordert het opbouwen van de kunstraat en wekt de broeddrift op.

Kunstzwerm opstellen
• Na het kelderarrest wordt de kast ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat op de standplaats buiten gezet en het vlieggat geopend. De bijen en koningin hebben nu de gelegenheid gehad een harmonische eenheid te worden en te starten met broed. Dezelfde dag brengen ze al heel wat stuifmeel binnen.
• Wees indachtig dat deze koningin in een kunstzwerm vaak enkel gedoogd is, daarom nog niet altijd aanvaard. Dus wekelijks nakijken op moercellen is zeker aangewezen.
Indien er doppen aanwezig zijn, moet je deze uitbreken. Als het volk volledig vervangen is door haar eigen nakomelingen is het gevaar geweken dat ze zelf een moer zouden opkweken.

Meer vliegen/bijen in één klap

17 2

Met dergelijke kunstzwerm kun je meerdere vliegen/bijen in één klap vangen:
• Je kunt op de dag van het maken van de kunstzwerm honing oogsten van het oude volk.

• De zwermdrift neemt drastisch af in het oude volk (doordat je bijen en honing afneemt).
• Je maakt een jong volk, met een nieuwe koningin.
• Dit jonge volk is varroavrij en zit op verse raat (ziektepreventie).