Tijdschrift: Deutsches Bienen-Journal 10/2008
Auteur: Pia Aumeier
Titel: Zargenweise Wachs schmelzen

PER ROMP WAS SMELTEN*

Wie was wilt oogsten gebruikt voornamelijk gebruiksklare toestellen. Met behulp van een blikken trechter en een paar rompen kan men zelf gemakkelijk een wassmelter bouwen.

De gebruikelijke oplossing
Broedramen worden dikwijls tot in der eeuwigheid bewaart. Problemen met de wasmot zijn dan voorgeprogrammeerd. Wie oude ramen eenvoudig weggooit, verkwist een waardevolle grondstof. Een typische hobby-imker met 7 volken gebruikt, bij gebrek aan andere plaats sparende en goedkope toestellen, de arbeidsintensieve zonnewassmelter.

Het alternatief
Is eenvoudig, goedkoop en niet afhankelijk van het weder. Er zijn slechts twee bijkomende gereedschappen nodig: een op de romp passende trechter uit inox en een commercieel behangstoomapparaat. De “wassmeltertoren” is vlug opgebouwd: twee lege rompen op een palet of kanthout plaatsen, met daarin een oude emmer gevuld met 5 cm water (fig. 1). Daarboven komt de trechter (fig. 2). Het van vierkante gaten voorziene deksel kan met nylonkous overtrokken worden zodat de wegvloeiende was grof gereinigd wordt. Door de linkse kleine ronde opening wordt de darm van het stoomapparaat gestoken over een lengte van 5 cm en met schuimrubber geklemd. Hier wordt de hete damp binnengebracht. Dikwijls is aan de slang een schroefdop bevestigd, deze kan men eenvoudig afsnijden. Op de trechter plaatst men een lege romp met een opgelegde metalen koninginnenrooster. Het rooster vangt het grove bezinksel van de raten op en wordt telkens na een vijftal smeltbeurten in een vuilemmer afgeklopt. De overgang tussen trechter en opgezette romp wordt beveiligd tegen dampverlies door een schuimrubberlint (fig. 3). Daarboven wordt ofwel een lege romp met uitgesneden darrenraat geplaatst ofwel twee rompen met in totaal een twintigtal oude ramen. Maximaal twee rompen kunnen tezelfdertijd verwerkt worden! Met een binnendeksel, verpakt in plastiek tegen het opzwellen, wordt het geheel afgedekt (fig. 5). Opgepast: wie rompen uit styropor heeft, gebruikt enkel oude rompen, daar deze door de hete damp niet meer vervormen.
Reeds na enkele minuten druppelt de was in de emmer. Naargelang het vermogen van het stoomapparaat is na 15 à 30 minuten alle was gesmolten. Wie snel de uitgesmolten ramen tezamen met hun romp wegneemt en een nieuwe plaatst, houdt de warmte in de toren. Zo kan men per uur 80 raampjes verwerken en 5 kg was oogsten. Het afbreken van de toren en opbergen van het gebruikte materiaal duurt niet meer dan 5 minuten.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

*) Met dank aan Pia Aumeier voor het verlenen van haar toestemming het artikel te publiceren op de website.